Raštas Komisarui Ph. Hoganui

Rugsėjo 22 d. Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Baltijos ir Šiaurės šalių žemdirbių savivaldos organizacijų susitikime Briuselyje.

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Danijos atstovai susitikime nutarė parengti bendrą žemdirbių savivaldos organizacijų laišką Europos Komisijai, prašant imtis priemonių nuostolių kompensavimui ir atkreipti dėmesį į tai, jog dėl oro sąlygų žemdirbiai negalės įvykdyti aplinkosauginių ir kitų sutartinių įsipareigojimų.

Minėtų šalių žemdirbių savivaldos organizacijos parengė ir spalio 11 d. išsiuntė laišką – kreipimąsi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru Philui Hoganui.

Žemiau pateikiamas raštas, pasirašytas Baltijos ir Šiaurės šalių žemdirbių savivaldos organizacijų vadovų.

Gerb. Komisijos nary,

Dėl nepalankių orų visos Europos žemdirbiai patiria didžiulius derliaus nuostolius. Skandinavijos ir Baltijos šalyse buvo itin šaltas ir sausas pavasaris, dėl ko vėlavo sėjos pradžia, o derliaus nuėmimo laikotarpis užsitęsė dėl liūčių. Rugsėjo pabaigoje, atskiruose Baltijos šalių ir Suomijos regionuose buvo nuimta tik 30 – 65 proc. grūdų, baltyminių ir aliejinių augalų (ir kitų lauko kultūrų), o Švedijoje – iki 90 proc. Suomijoje laukuose liko iki 20 proc. kombinuotųjų pasėlių. Panaši situacija yra ir Baltijos šalyse (ypač kai kuriuose regionuose). Taip pat pažymėtina, kad grūdų kokybė yra labai prasta, todėl ūkininkai patiria didelius nuostolius. Dėl esamų oro sąlygų išaugo derliaus nuėmimo ir džiovinimo kaštai.

Kita bendra problema mūsų šalims – vėluojanti rudens sėja. Tai turės įtakos ir kitų metų derliui, ypač žieminiams kviečiams ir žieminiams aliejiniams augalams. Be to, tai kelia problemų ūkininkams, ūkininkaujantiems ekologiškai ir besilaikantiems agrarinės aplinkosaugos priemonių pagal antrojo BŽŪP ramsčio reikalavimus, kadangi šie ūkiai laiku negalės įvykdyti įsipareigojimų, dėl ko gali būti skiriamos baudos. Būtume dėkingi, jei Komisija rastų priemonių kompensuoti patirtus nuostolius ir pagelbėtų žemdirbiams negalintiems įvykdyti įsipareigojimų ne dėl savo kaltės.

Jūs puikiai žinote esamą situaciją ir suptantate, kad ES Komisija turi imtis atitinkamų veiksmų, ieškant pagalbos priemonių žemdirbiams.

Dėkojame Jums už deramą dėmesį ir esame pasirengę diskusijoms bei reikalingos faktinės informacijos pateikimui.

Pagarbiai

Roomet Sormus, Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmų tarybos pirmininkas

Maira Dzelzkaleja-Burmistre, Latvijos ūkininkų parlamentas

Edgars Treibergs, Latvijos žemės ūkio organizacijų kooperacijos tarybos pirmininkas

Indulis Jansons, Latvijos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos pirmininkas

Sigitas Dimaitis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas

Juha Marttila, Suomijos centrinės žemės ūkio gamintojų ir miško savininkų sąjungos (MTK) prezidentas

Palle Borgstrom, Švedijos ūkininkų federacijos prezidentas

Martin Merrild, Danijos žemės ūkio ir maisto tarybos pirmininkas