Rekomendacijos dėl COVID-19 profilaktikos ir kontrolės priemonių ūkiuose

Žemės ūkio rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 metu vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo”, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo” bei atsižvelgdami į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją ir siekdami užtikrinti gamintoju bei vartotoju interesus,  Lietuvos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministerijos paprašė pateikti rekomendacijas,  kaip turėtų elgtis žemės ūkio veiklos subjektai, kurių gamybos bazėje (šiltnamyje, fermoje ir kt.) būtų nustatytas COVID-19 ligos atvejis t. y. ar tokie žemės ūkio valdytojai toliau galėtų tęsti veiklą bei realizuoti gamybos bazėje esančią produkciją.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija siūlo remtis parengtomis rekomendacijoms ir pasirengti savo įstaigos tvarką, siekiant išvengti galimų infekcijos atvejų. Daugiau informacijos ir rekomendacijų apie COVID-19 ligą rasite čia: https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusashttps://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2750. Asmenį, kuriam pasireikštų užkrečiamosios ligos simptomai, reikėtų atskirti nuo kitų darbuotojų atskiroje patalpoje, skambinti telefonu 1808. Patalpas reikėtų išvalyti ir dezinfekuoti: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf. Apie asmenį informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kuris imsis atitinkamų veiksmų.

 

Lietuvos žemės ūkio ministerija praneša, kad visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, ūkio subjektams, iš jų ir gyvulininkystės ūkių darbuotojams ir / arba savininkams, privalu laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo sprendimų, susijusių su koronaviruso (COVID-19) ligos profilaktikos ir kontrolės  priemonėmis.

Pirmiausia reikia laikytis profilaktikos priemonių: pagal galimybes organizuoti darbą, užtikrinant visas galimas prevencijos ir apsaugos priemones, t. y. naudoti veido kaukes,  dezinfekuoti naudojamus įrankius, pagalbines patalpas, reguliariai valyti ir vėdinti fermą, jei dirba keli darbuotojai, organizuoti darbą pamainomis arba taip, kad  ne visi darbuotojai būtų vienu metu fermoje, neturėtų kontakto vieni su kitais, nesinaudotų tomis pačiomis darbo priemonėmis, vengti darbuotojų susibūrimų. Vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo) bei biologinio saugumo reikalavimų, taikomų gyvūnų laikymo vietose.

Jau dabar numatyti, kas, susirgus ir izoliavus visus darbininkus ar ūkio savininką, laikinai dirbtų ūkyje. Darbuotojui susirgus, galima kviesti asmenis, šerti, girdyti, pervaryti  gyvulius ar teikti kitas ūkiui reikalingas paslaugas pagal kvitus. Tokią galimybę numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d.   nutarimas Nr. 218 ,,Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“, reglamentuojantis samdą pagal kvitus.

Darbuotojui ar ūkio savininkui susirgus, privalu laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2020 m. kovo 12 d. įsakymo  Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar  turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.