Rekordinis jaunųjų ūkininkų paraiškų skaičius

Birželio 30 dieną baigėsi jaunųjų ūkininkų paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ priėmimas. Pateiktų paraiškų skaičius patvirtina, jog parama jauniesiems ūkininkams išlieka viena reikalingiausių.
Dėl paramos jauniesiems ūkininkams pateiktos 1 160 paraiškų. Bendra visose pateiktose paraiškose prašoma dotacijų ir lengvatinių paskolų suma sudaro 66,2 mln. Eur – tai dukart daugiau nei buvo skirta pagal paramos jauniesiems ūkininkams priemonę (35 mln. Eur).
Šiemet paraiškas pirmą kartą galėjo teikti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys, kuriuos valdo ne vyresni nei 40 metų fiziniai asmenys bei atitinkantys kitus reikalavimus gauti paramą. Iš visų pareiškėjų dėl paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui kreipėsi 24 juridiniai asmenys.
Dėl dotacijos, t. y. vienkartinės išmokos kreipėsi 1 037 pareiškėjų (61,9 mln. Eur), tuo tarpu dėl lengvatinės paskolos kreipėsi 123 pareiškėjai (4,3 mln. Eur). Primename, kad dėl dotacijų besikreipiantiems pareiškėjams skirta 15 mln. Eur, o dėl lengvatinės paskolos besikreipiantiems – 20 mln. Eur. Taigi, kuriems pareiškėjams bus skirta paramos suma, paaiškės atlikus paraiškų atrankos vertinimą pagal priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus ir sudarius paraiškų pirmumo eilę. Atrankos kriterijus galima rasti ir NMA pateiktoje informacijoje – čia. Vertinant paraiškas, kuriose prašoma tik lengvatinės paskolos, bus atliekamas tik jų tinkamumo vertinimas – kaip nustatyta įgyvendinimo taisyklėse, lengvatinei paskolai gauti pateiktų paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas, prioritetinė eilė nesudaroma.
NMA atkreipia pareiškėjų dėmesį, jog naujai patvirtintose priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad, jei įvertinus paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams ir sudarius paraiškų pirmumo eilę paaiškėja, kad pareiškėjui gauti dotaciją neužteko žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, jis gali atsisakyti dotacijos ir gauti tik lengvatinę paskolą, jei užtenka lengvatinėms paskoloms skirtų paramos lėšų.
Preliminariais skaičiavimais, praeinamasis balų skaičius tikėtina, jog bus 85, t. y. paraiškoms, surinkusioms 85 ir daugiau balų, paramos lėšų galimai užteks. Pažymėtina, jog duomenys gali keistis, nes šios prognozės sudarytos vadovaujantis pareiškėjo nurodytais balais, kurie, remiantis paraiškos, viešųjų registrų duomenimis bei kita papildoma informacija, bus nustatomi iš naujo NMA darbuotojams vertinant paraiškas.
Primintina, jog paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo laikotarpio pabaigos – taigi paraiškas pateikusių jaunųjų ūkininkų pirmumo eilė bus paskelbta iki rugpjūčio 15 d.
NMA informacija