Renginys apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo tikslus

2024 m. balandžio 23 d. Briuselyje programos „Europos horizontas“ institucinės partnerystės CBE JU ( ang. „Circular Bio-based Europe Joint Undertaking“) informacinis renginys, kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Projektų valdymo skyriaus vedėja Ina Kalėdienė.

CBE JU įsteigta pagal 2021 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentą (ES) 2021/2085 kaip institucinė Europos partnerystė tarp Europos Sąjungos, kuriai atstovauja Europos Komisija ir Bio-based Industries Consortium (BIC) konsorciumas.

„Dalyvavimas renginyje buvo naudingas ne tik akiračio praplėtimui, bet ir naujiems partnerystės kontaktams užmegzti. Susipažinau su Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Serbijos, Italijos mokslo ir savivaldos atstovais. Aktualu, kad Circular Bio-based Europe vaidmuo – suburti įvairius veiklos subjektus, pradedant ūkininkais ir baigiant mokslininkais, siekiant išspręsti technologinius, reguliavimo ir rinkos iššūkius atskiruose sektoriuose. Renginyje buvo pristatyta viešojo ir privataus sektoriaus finansavimo schema, skatinanti inovacijų diegimą ir sąlygas joms įgyvendinti. Vyko pristatymai, kodėl būtina pereiti prie atsinaujinančių ir žiedinių biologinės gamybos procesų ir kaip pasiekti ES klimato tikslus, nustatytus Europos žaliajame kurse. Stiprios, efektyviai išteklius naudojančios ir konkurencingos biologinės sektorių šakos – svarbi šių pokyčių varomoji jėga. Naujovišku, tvariu ir žiediniu būdu iš atliekų ir biomasės gamindami atsinaujinančius biologinius produktus ir medžiagas, galime prisidėti prie klimato neutralumo tikslo iki 2050 m., tuo pat metu kuriant ekologiškas darbo vietas ir tvarų ekonomikos augimą visose Europos regionuose“, – sako iš renginio grįžusi ŽŪR atstovė Ina Kalėdienė.