Renkami geriausi Telšių rajono ūkiai

Rugpjūčio 29 – 30 d. Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Telšių rajone Edita Šerlinskienė drauge su Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Rimantu Žebrausku, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičiene, vyriausiąją specialiste Gražina Žiliene ir rajono ūkininkų sąjungos pirmininku Vytautu Rakicku lankė Telšių rajono ūkius,  dalyvaujančius „Metų ūkis 2018” rinkimuose.

„Per dvi dienas aplankėme 10 Telšių rajone ūkininkaujančių ūkininkų. Šiais metais ūkių vertinimo komisija nutarė aplankyti mažesnius ūkius ir išrinkti iš jų 3 geriausius. Viešvienų seniūnijoje aplankėme Irenos ir Egidijaus Sudintų ūkį, kuriame auginamos 2 karvės, pagrindinė ūkio šaka – augalininkystė – 36 ha žemės. Luokės seniūnijoje ūkininkaujantys Dalia ir Danielius Lukošiai turi 45 ha žemės ir laiko 35 galvijus. Upynos seniūnijoje ūkininkaujantys Gitana ir Audrius Vasiliauskai 31 ha žemės plote užsiima augalininkyste. Tryškių seniūnijoje aplankėme jaunąjį ūkininką Andrių Staškauską su šeima, kurie ūkininkauja 66 ha žemės plote ir užsiima augalininkyste. Degaičių seniūnijoje ūkininkauja Romualda ir Petras Stripeikos. Jų 33 ha žemės valdomas ūkis mišrus: 10 galvijų, 10 avių, 6 bičių  šeimos. Ryškėnų seniūnijoje Raminta ir Gintautas Šniaukos valdo 117 ha žemės, iš kurių 85 ha užima javai ir 25 ha kmynai. Žarėnų seniūnijoje aplankėme Dalios ir Stepo Mikalauskų mišrų 27 ha žemės valdomą ūkį, kur laikomi 62 galvijai: 19 karvių ir 35 mėsiniai galvijai. Varnių seniūnijoje ūkininkaujantis jaunasis ūkininkas Martynas Užkuras turi 64,5 ha žemės ir augina 45 mėsinius galvijus. Nevarėnų seniūnijoje aplankėme Janinos ir Adomo Jonuškevičių  158,74 ha augalininkystės ūkį. Gadūnavo seniūnijoje ūkininkaujantys Monija ir Vytautas Akučkos ūkininkaujantys 20,27 ha žemės plote augina javus ir avietes, taip pat laiko 7 galvijus.

Visi aplankyti ūkininkai darbštūs, sumanūs ir perspektyvūs. Tikrai nebus lengva iš jų išrinkti 3 pačius geriausius, kurie bus apdovanoti rajono žemdirbių šventės metu spalio mėnesį. Bet kuriuo atveju, visi 10 dalyvavusių ūkių jau yra laimėtojai savo seniūnijose”, – dalinasi įspūdžiais ŽŪR Savivaldos organizatorė Edita Šerlinskienė.