Renkami Plungės rajono geriausi ūkiai

Rugpjūčio 28 – 29 d. Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Birutė Dromantienė lankė Plungės rajono ūkius, dalyvaujančius „Metų ūkis“ rinkimuose.

„Per dvi dienas aplankėme 8 Plungės rajone ūkininkaujančiųjų ūkius. Aplankytame Kulių seniūnijoje ūkininkaujančios Stanislovos Bartkevičienės 60 ha ūkyje laikoma 70 karvių, o Paukštakių seniūnijoje aplankėme jaunojo ūkininko Sigito Zabičio ūkį. Sigitas turi 62 ha žemės ir augina mėsinius galvijus. Platelių seniūnijoje ūkininkauja Plungės r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Marijus Kaktys, kuris valdo 240 ha žemės ir melžia 116 karvių bei augina tiek pat prieauglio. Marijus šiais metais įsigijo mėšlo separatorių, kuris atskiria srutas nuo mėšlo. Nausodžio seniūnijoje 47 ha plote ūkininkauja Pranas Mingėla, kuris laiko 80 galvijų (karvės ir prieauglis kartu). Šateikių seniūnijoje ūkininkas Rimantas Lubys turi 110 ha žemės ir melžia 100 karvių. Babrungo seniūnijoje ūkininkas Arūnas Šatkauskas kartu su tėvais 160 ha plote laiko 200 gyvulių (karvės ir prieauglis). Arūno mama Jadvyga  be gyvulininkystės kolekcionuoja lėles, kurių parsisiunčia iš įvairių pasaulio šalių. Šiuo metu jos kolekcijoje per 240 lėlių. Rajono ūkių lankymą užbaigėme ūkininkės  Jovitos Mikalauskienės iš Žemaičių Kalvarijos ūkyje, kuri kartu su vyru Alfredu ir sūnumi Arvydu ūkininkauja 210 ha plote ir laiko 170 gyvulių. Ūkininkai melžia apie 9 tonas pieno iš karvės. Ūkininkai yra aktyvūs Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) nariai.  Laukia nelengvas darbas iš aplankytų ūkių atrinkti 3 geriausius, kurie bus apdovanoti žemdirbių šventės  metu spalio mėnesį”, – dalinasi mintimis Birutė Dromantienė.