Rokiškio rajono ūkininkų geri darbai ir savivaldybės Kaimo programos nauda

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta finansinė priemonė – Kaimo programa (toliau – KP), kurios tikslas – siekti didesnio žemdirbių verslumo, sudaryti palankesnes ekonomines sąlygas rajono ūkiniams ir kaime veikiantiems subjektams, juos aktyvinti, suteikti galimybę jaunimui susipažinti su žemės ūkio veikla.

Kaimo programos nuostatai numato galimybę panaudoti lėšas: švietėjiškai veiklai (ūkininkams skirtų seminarų, konferencijų, lauko dienų ir kt.) organizavimui, jaunųjų ūkininkų būrelių mokyklose veiklos skatinimui, žemės ūkio subjektų, patyrusių nuostolius dėl gaisro ar kt. nelaimių daliniam nuostolių kompensavimui ir kt.

Iki šių metų rajono ūkininkai džiaugėsi priemone, skirta bent dalinai kompensuoti melioracijos įrenginių ir statinių remonto darbus. Ūkininkams buvo kompensuojama iki 500 Eur patirtų išlaidų. Lėšų užtekdavo visiems prašymams patenkinti. Nors ūkininkų patirtos išlaidos už melioracijos įrenginių gedimų šalinimą siekė nuo kelių iki keliolikos tūkstančių Eur, tačiau 500 Eur kompensacija paskatino spręsti šią problemą.

2020-aisiais startavo dar viena priemonė,  skirta žemės ūkio subjektams – kompensacija iki 500 Eur  už žvyro, skirto kelių būklei gerinti įsigijimą. Siekiant užtikrinti skaidrumą, į procesą buvo įtrauktos seniūnijos, Žemės ūkio skyrius, rajono ūkininkų sąjunga.

„Žinant kelių būklės situaciją kaimo vietovėse, kuomet ūkininkai pasitelkę visą išmonę gelbėdavo keliukus savo jėgomis pildami žvyrą, veždami statybinį laužą, greideriuodami savo turima technika, kad nors kiek pagerintų pamirštų kelių kelių būklę, norėjosi problemą spręsti sistemiškai. Situacija visiems buvo aiški, nes savivaldybių gaunamų lėšų keliams tvarkyti niekada nepakanka. Seniūnijos džiaugiasi, jei užtenka skiriamų lėšų pažvyruoti pagrindiniams probleminiams taškams, nugreideriuoti didžiausią apkrovą turinčius žvyrkelius. Atokesniems keliams tiesiog nepakanka lėšų. Taigi, rajono ūkininkų sąjungos susirinkime pasiūliau idėją,  kuriai buvo pritarta, o vėliau, suderinus su Žemės ūkio skyriumi, meru, Kaimo programos komisija, siūlymas buvo patvirtintas rajono taryboje balandžio 24 d.  Tada buvo patvirtinta ir įteisinta žvyro, skirto vietos keliams remontuoti, pirkimo išlaidų kompensavimo ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms tvarka. Taigi ūkininkai, susiderinę su seniūnija pradėjo pirkti ir paskleisti atitinkamos frakcijos žvyrą ant kelio, o seniūnijos rūpinasi šių kelių atkarpų greideriavimo darbais.  Savivaldybės Kaimo programoje vienam pareiškėjui numatyta kompensuoti iki 500 Eur smėlio žvyro pirkimui. Pirmieji darbai pradėti, pirmieji sunkvežimiai žvyro jau išpilti. Stebint darbus vietoje ir bendraujant su ūkininkais – atsiliepimai patys geriausi. Juk kai kurie keliai  žvyro ar greiderio nematė 30 metų. Svarbu, kad ūkininkai, aukodami savo brangų laiką  geranoriškai prisideda darbu tvarkant kelius ir pažymi, jog tai yra visų keliai, nors dažniausiai jais daugiausiai naudojasi ūkininkai. Šiandien jau matome, kaip galima dar patobulinti lėšų skyrimo tvarką, kaip užtikrinti, kad nė vienos seniūnijos ūkininkai nebūtų palikti be paramos. Džiaugiuosi, kad ūkininkai noriai bendradarbiauja su seniūnijomis, Žemės ūkio skyriumi, domisi parama, ieško galimybių, kaip susitelkti ties ilgesniais kelių ruožais, kad būtų pasiektas maksimalus efektyvumas, pagal turimas galimybes. Tai yra sveikintini pavyzdžiai. Pirmieji galimybe suskubo pasinaudoti Jūžintų seniūnijos ūkininkai. Kitos seniūnijos taip pat jau ėmėsi darbų, taigi artimiausiu metu jau bus matomi rezultatai“, –  džiaugiasi idėjos iniciatorė, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė, LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Lina Meilutė – Datkūnienė.

Vytauto Stakio nuotraukose Jūžintų seniūnijos ūkininkų tvarkomi keliai

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.