Rokiškio rajono žemdirbių šventė

Spalio 27 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Rokiškio rajono žemdirbių šventėje.

Žemės ūkio rūmų padėkos ir simbolinės dovanėlės buvo įteiktos Laimutei Sadauskienei – už tautinio paveldo saugojimą plėtojant verslą kaime ir Lietuvos bei gimtojo krašto reprezentavimą tarptautinėse parodose; Romualdui Kaminskui – už renginio „Lino mūka” globą ir linininkystės tradicijų puoselėjimą; Audronei Šakalienei – už meilę linui, gimtam kraštui ir jo tradicijoms; Rokiškio lopšeliui – darželiui „Varpelis” – už žemės ūkio veiklos propagavimą vaikų ugdymo procese.

Taip pat buvo apdovanoti Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacijos, švenčiančios 10 metų jubiliejų įkūrėjai – pedagogai, kurie dar 2007 m. įsteigė asociaciją. Tai žmonės, kurie inicijavo jaunųjų ūkininkų asociacijos įsteigimą ir aktyviai dirba su mokiniais, skatindami vaikų norą siekti žinių, mylėti ir gerbti savo kraštą, žemės ūkio tradicijas ir domėtis naujovėmis: Birutė Trimonienė, Vytautas Šlikas, Irena Putkienė, Jalė Tarvydavičienė, Rasa Norkūnienė, Virginija Mikalauskienė, Virginija Gudonienė, Arvydas Uldinskas, Nijolė Adamonienė, Zita Kietienė, Eleonora Baršienė, Irena Baltrukėnienė, Vita Gasparavičienė, Aldona Diržienė, Genė Gražienė, Stasė Mizarienė.

Šventės svečius ir dalyvius sveikino darželio „Varpelis“ vaikai, o Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas įteikė konkurso „Pažangiausi metų ūkiai 2017” nominacijas: „Natūrinis ūkis” nominacija įteikta ūkininkams Valdonei ir Ignotui Lieščinskams; už artumo gamtai ir stabilaus tradicinio ūkio išlaikymą apdovanotas Algis Butėnas; nominacija „Optimistas” atiteko Algirdui ir Agnei Mackams; Dalia ir Stasys Gervės apdovanoti už tai, kad nepasidavė pieno ūkio antipolitikai ir sugebėjo prakalbinti sovietinę žemės ūkio techniką; nominacijos „Neišėję iš sodžiaus“ nugalėtoju paskelbtas Mantas Skardžius; už pasirinkimą kurti gyvenimą kaime apdovanotas Marius Sarana; už ryžtą ir nuoširdų darbą kaime apdovanoti Aušra ir Mantas Rudinskai; „Ūkininko – visuomenininko“ nominacija atiteko Anicetui Bytautui; nominacija „Ištvermingasis“ apdovanotas Jonas Gaška; „Giliukas“ nominacija atiteko Kristinai ir Kęstučiui Žemaičiams; nominacijos „Mūzos paliestas“ apdovanojimas atiteko Dariui Šarkauskui; nominacijos „Inkaras” savininkais tapo Genė ir Rimantas Gražiai; Zina ir Jonas Jočiai apdovanoti už sugebėjimą šeimos pavyzdžiu stabdyti emigraciją kaime; Gaila ir Vytautas Liaudanskai apdovanoti už stiprios ūkio bazės sukūrimą ir ūkininkavimo tradicijų puoselėjimą šeimoje; nominaciją „Don Kichotas“ iškovojo Laura Kubiliūtė; Nerijus Vilius ir Nomeda Gaučytė apdovanoti už darbštumą ir spartų ūkio proveržį; nominacija „Atkaklumas” atiteko Daivai ir Artūrui Kulikauskams; Dalia Šejaukienė apdovanota už sugebėjimą išlaikyti pienininkystės ūkį; „Laimongas ūkininkas” nominacija apdovanotas Juozas Kilius; „Inovatyvus augalininkas” nominacija atiteko Dovilei ir Renatui Smalinskams; nominacija „Alternatyva” atiteko Rimai Juozapavičienei ir Aleksandrui Jegorovui; „Suspėju” nominacija apdovanoti Rima ir Aivaras Pivoriūnai; už sugebėjimą derinti žemės ūkio ir kitas veiklas apdovanoti Laima ir Giedrius Bitinai; nominacijos „Neatskleistas talentas“ savininkais tapo Teresė ir Romas Vilimai; už verslo ir žemės ūkio suderinimą apdovanoti Aušra ir Povilas Rageliai; už sugebėjimus, kurie ne visada atsiskleidžia ūkio veikloje apdovanoti Janina ir Algis  Žemaičiai.

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis paskelbė ir apdovanojo konkurso „Pažangiausi metų ūkiai 2017“ pirmųjų vietų laimėtojus atskirose ūkių grupėse: ūkininkų, dirbančių iki 100 ha žemės grupėje nugalėtoju tapo Jurgitos ir Nerijaus Smalskių ūkis; ūkininkų, dirbančių daugiau nei 100 ha žemės grupėje – Kęstučio ir Rasos Venslovų ūkis; jaunųjų ūkininkų grupėje nugalėtoju tapo Tomo Marmoko ūkis; ūkininkaujančio ekologiškai grupėje nugalėjo Karolis Kučinskas.

Dalia Lūžienė – Malijonienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos Rokiškio r. pirmininkė paskelbė, kad  respublikiniam konkursui „Metų ūkis 2017” pristatomi šie ūkiai: I vieta – Rasos ir Kęstučio Venslovų; II vieta – Jurgitos ir Nerijaus Smalskių; III vieta – Tomo Marmoko ūkiui.

Renginio dalyvius sveikino Seimo nariai Jonas Jarutis ir Raimundas Martinėlis.

Susirinkusiems koncertavo grupė Quorum.