Romos sutarties jubiliejaus išvakarėse – copa ir cogeca vadovų mintys apie ES

Šeštadienį, kovo 25 d., bus švenčiamos 60-osios Romos sutarties, įkūrusios Europos Bendriją, kuri vėliau išaugo į Europos Sąjungą, metinės. Iškilmių metu 27 šalių ir Europos institucijų vadovai pasirašys Romos deklaraciją, kurioje numatys vieningą Europos Sąjungos ateities viziją ir pagrindines gaires, Bendrijos ateities vystymosi perspektyvas.

1957 m. pasirašyta Romos sutartis numatė Bendrosios žemės ūkio politikos gaires. Atsižvelgdami į tai, Copa ir Cogeca prezidentai Martin Merrild ir Thomas Magnusson pažymėjo, jog Romos sutarties tikslai – taika ir klestėjimas, saugus ir kokybiškas maistas Europoje buvo pasiekti tik Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) dėka.

COPA prezidentas Martin Merrild pažymėjo, kad šiandien ypač svarbu prisiminti ES pasiekimus. „Mes švenčiame Europos vienybės 60 metų. Buvo laikai, kai mūsų laukuose buvo kariaujama, o miestuose badavo žmonės. Tačiau šiandien savo žemėje  gaminame saugų maistą, maitiname savo žmones ir eksportuojame maistą į kitas pasaulio šalis. Už tai turime dėkoti Romos sutarčiai ir sukurtai Bendrajai žemės ūkio politikai“ – teigė M. Merrild.

 „Mes tai pasiekėme dirbdami kartu. Per stiprią BŽŪP ir ES prekybos politiką mums pavyko užtikrinti, kad  geras, saugus, kokybiškas maistas tiekiamas prieinamomis kainomis 500 milijonų ES vartotojų“ – sakė Cogeca prezidentas Thomas Magnusson. Jis taip pat pabrėžė, didelį kooperatyvų indėlį.  „Tačiau vieninga Europa turi būti daugiau nei juridinių terminų rinkinys. Vieninga Europa turi įveikti visuomenės atskirtį ir suburti žmones. Mes vis dar patiriame kaimo ir miesto atskirtį, kaimo vietovės neišsigydo globalizacijos žaizdų. Europos Sąjungoje turime tai įveikti kartu.“ – kalbėjo M. Merrild.

„Ūkininkai tiesiogiai prisideda prie visuomenės gerovės: gamindami maistą, tvarkydami ir saugodami kraštovaizdį, rūpindamiesi klimato kaita.  Visi Europos ūkininkai drauge sukūrė  Europos bendrąją rinką ir šiandien yra pasirengę drauge dirbti ir keisti Europą, panaudojant turimą bioekonomikos potencialą. Šiais sunkiais laikais mes palaikome ES politiką ir pasisakome už platesnio užmojo ES ir stipresnę BŽŪP“ – kalbėjo Copa prezidentas Martin Merrild.