Rugsėjo 18 d. vyks ŽŪR Tarybos posėdis

Rugsėjo 18 d., (pirmadienį) 11 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks priesalyje (II aukštas, K. Donelaičio g. 2, Kaunas). Numatomi svarstyti klausimai:

 1. Dėl Tarpusavio pagalbos fondo ir Pajamų stabilizavimo priemonės.

Aktualumas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (toliau – Institutas) vykdo Žemės ūkio ministerijos žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės plėtros darbo priemonę „Tarpusavio pagalbos fondo ir Stabilizavimo priemonės įkūrimo Lietuvoje galimybių studija“, kurios darbo tikslas – išanalizuoti žemės ūkio veiklos subjektų kooperacijos galimybes įkuriant Lietuvoje Tarpusavio pagalbos fondą nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų bei augalų ligų, kenksmingųjų organizmų antpuolių ir su aplinka susijusių įvykių atvejams ir taikyti Pajamų stabilizavimo priemonę.

Rizikos dėl dažnai neprognozuojamų klimato reiškinių vis didėja ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Dėl nepakankamo rizikos veiksnių poveikio įvertinimo žemės ūkio produkcijos nuostoliai didėja ir tam, kad juos valdyti reikia ieškoti naujų instrumentų.

 1. Dėl funkcijų žemdirbių savivaldai delegavimo.

Aktualumas. 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ 271 punkte įtvirtinta, kad „Tiek Lietuvos, tiek ir daugelio kitų šalių patirtis rodo, kad didelę dalį valstybės funkcijų gali efektyviau, greičiau ir pigiau atlikti nevyriausybiniai veikėjai – nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės.“, taip pat 237 punkte numatyta – „Suvokdami, kad dalį viešųjų paslaugų efektyviau, pigiau bei sparčiau gali suteikti nevyriausybinės organizacijos, imsimės priemonių perduoti dalį valstybės funkcijų nevyriausybiniam sektoriui.“  Kviečiami dalyvauti: Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

 1. Dėl veislininkystės sistemos tobulinimo.

Aktualumas. Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komitetas ne vieną kartą išreiškė susirūpinimą ir teikė pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl veislininkystės sistemos tobulinimo. Kasmet prastėjantys veislininkystės rezultatai verčia pagrįstai abejoti veislininkystės sistemos efektyvumu. Žemės ūkio ministerija jau priėmė atitinkamus sprendimus dėl veislininkystės sistemos pertvarkos, kuriuos būtina pristatyti žemdirbių savivaldai.

2017 m. rugpjūčio 1 d. buvo gautas Lietuvos ristūnų sporto asociacijos raštas „Dėl technologinių procesų, atliekamų rengiant ir tvarkant veislinių gyvūnų kilmės knygas bei nustatant jų genetinę kokybę , tikslinimo“, kuriame siūloma aptarti 2017 metams numatomą skirti finansavimą veislininkystei ir jo panaudojimo tvarką.

 1. Kiti klausimai.
  • Dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) didinimo. Aktualumas. Trišalėje taryboje svarstomas klausimas siūlyti Vyriausybei padidinti minimalų mėnesinį atlyginimą iki 400 eurų (dabar – 380 eurų) nuo 2018 m. sausio 1 d.
  • Dėl apmokėjimo už darbą Žemės ūkio rūmų Revizijos komisijai;
  • Dėl Žemės ūkio rūmų Tarptautinio komiteto sprendimo pasirašyti bendrą Baltijos ir Vyšegrado šalių susitarimą dėl BŽŪP ateities po 2020 m.;
  • Dėl meteorologinių reiškinių pripažinimo nenugalima jėga žemės ūkio augalininkystės produkcijai išauginti: Rokiškio, Ignalinos, Švenčionių ir pagal realią situaciją kituose rajonuose; Aktualumas. Į Žemės ūkio rūmus kreipėsi Rokiškio, Ignalinos ir Švenčionių rajonų žemdirbiai. Dėl šaltų ir lietingų vasaros orų nukentėjo jų derlius, ypatingai pragaištingos oro sąlygos susidarė javapjūtės metu – 2017-08-21–2017-08-27 laikotarpiu, vietomis iškrito 3,5 karto didesnis,  už įprastą daugiametį, kritulių kiekis. Nusidėvėjusios melioracijos sistemos dėl ypatingai didelio ir staiga iškritusio kritulių kiekio nepajėgia sugerti vandens. Dabartiniu metu esančios oro sąlygos ir perteklinis drėgmės kiekis dirvose neleidžia tęsti derliaus nuėmimo, vykdyti žemės dirbimo, žiemkenčių sėjos darbų;
  • Dėl paramos smulkiems ūkiams. Aktualumas. 2016 m. gruodžio 2 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-720 (su visais vėlesniais pakeitimais) patvirtintame paramos paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, priėmimo 2017 metais grafike nėra numatyta priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams” paramos paraiškų priėmimo datų, nors žemės ūkio subjektų poreikis dalyvauti projektuose pagal šią veiklos sritį išlieka labai didelis.
  • Dėl Lietuvos verslo įamžinimo erdvės – „Lietuvos verslo alėjos“ ir „Verslo skvero“ įamžinimo erdvės sukūrimo Kaune ir Žemės ūkio rūmų prisidėjimo. Aktualumas. Siekdami paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį,  2018 m., Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai inicijuoja visos Lietuvos verslo bendruomenės projektą, kurio tikslas – sukurti šalies verslo įamžinimo erdvę. Projektu numatoma pažymėti Lietuvos verslo pradžią ir įprasminti verslą kaip valstybės stiprybės pagrindą, sukuriantį sąlygas mokslui, menui, kultūrai, sportui. Projektui parinkta vieta Kaune, Ąžuolyno teritorijoje, Parodų kalne. Tarpukario metais čia vyko Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos, atskleidusios šalies ūkio ir pramonės pažangą. Daugiau informacijos – www.versloaleja.lt
  • Dėl ŽŪR narių vidinės komunikacijos.

 L. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis