S.Dimaitis:„Galime džiaugtis vieningo darbo rezultatais"

Lapkričio 29-30 d. Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Copa-Cogeca organizacijos prezidiumo posėdyje, kuriame vyko diskusijos su vyriausiuoju Brexit derybininku M. Barnier, Europos komisarais Ph. Hoganu ir J. Katainenu.

Komisaras Hoganas Copa-Cogeca organizacijoje lankėsi lapkričio 30 d., dieną po Europos Komisijos komunikato dėl maisto ir ūkininkavimo ateities pristatymo Europos Parlamente ir teigė, jog jam ypač svarbu savo planus aptarti su svarbiausia ES ūkininkų organizacija.

Posėdyje komisaras nuramino Copa-Cogeca narius, kad komunikate numatytas didesnis lankstumas ir funkcijų perkėlimas iš ES lygmens valstybėms narėms nereiškia politikos nacionalizavimo ir Europos bendro lygmens praradimo.

„Komisija nesikrato atsakomybės už sprendimus. BŽŪP tikslai bus nustatomi ES lygmeniu, o nacionalinės programos turės būti derinamos su Komisija. Tačiau ūkininkai man nuolat pabrėždavo, jog jie patys galėtų susikurti efektyvesnę ir paprastesnę sistemą, kuri būtų labiau pritaikyta vietinėms sąlygoms – dabar jiems bus sudarytos tokios galimybės” – kalbėjo Komisaras Ph. Hogan.

Daug dėmesio diskusijų metu buvo skiriama tiesioginių išmokų klausimui.

Komunikate numatytas tolesnis išmokų harmonizavimas, siekiant, kad Centrinės ir Rytų Europos šalių ūkininkai nebūtų diskriminuojami. Apie būtinybę užtikrinti lygias verslo sąlygas visų ES šalių ūkininkams kalbėjo ir Copa pirmininkas Joachim Rukwied (Vokietija) ir kitų ES šalių atstovai. Komisaras  Ph. Hoganas taip pat pabrėžė, jog nepritartų siūlymui įvesti bendrą valstybinį finansavimą tiesioginėms išmokoms, kadangi tai pernelyg iškraipytų konkurenciją. „Tiesioginės išmokos – sudėtingas klausimas. Išmokų nelygybė, deja, egzistuoja ir dabar, tačiau bendro finansavimo įvedimas ją dar labiau padidintų ir smarkiai pablogintų dabartinę situaciją, iškraipytų rinką ir sukurtų dar nelygesnes konkurencines sąlygas” – teigė Komisaras.

Pasak Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininko Sigito Dimaičio, toks Komisaro dėmesys dėl išmokų nelygybės yra nuolatinio ne tik šalies mastu, bet drauge ir Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijų aktyvaus darbo rezultatas. „Šis darbas buvo pradėtas dar 2011 m., kai Lietuvos žemės ūkio rūmai, drauge su žemdirbių savivaldos organizacijomis iš Baltijos ir Vyšegrado šalių bei kitų naujųjų ES valstybių inicijavo protesto akcijas Briuselyje. Nuo to laiko mes nuolat pabrėždavome išmokų nelygybės problemą. Nuolat kalbėjome vienu balsu, akcentuodami, kad ES turi užtikrinti lygias ir teisingas veiklos sąlygas mūsų ūkininkams. Tai buvo vienas pagrindinių Bratislavos deklaracijos, kurią 2017 m. kovo 31 d. pasirašė Kroatijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Estijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai, Vilniaus susitarimo, kurį Lietuvos žemės ūkio rūmų iniciatyva rugsėjo 29 d. pasirašė Latvijos, Suomijos, Čekijos Žemės ūkio rūmų atstovai, tikslų. Visų – Baltijos, Višegrado ir Šiaurės šalių Žemės ūkio rūmų, atstovaujančių žemdirbių interesams, vieningo sutarimo ir bendro darbo rezultatas šiandien jau yra matomas. Tačiau praėjo 6 metai nuolatinio derybų, diskusijų, protesto akcijų organizavimo darbo. Dabar galime džiaugtis šio darbo rezultatais – Copa organizacijos pirmininkas aiškiai išsako, kad visų ES ūkininkų lygybę laiko vienu pagrindinių klausimų, o Europos Komisija tai taip pat iškelia kaip prioritetą.” – kalbėjo S. Dimaitis.