Šakių žemdirbiai: savo interesus reikia ginti tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje

Šakių rajono žemdirbiai aptarė aktualiausias šio sezono problemas. Ūkininkai šį kartą į svečius pasikvietė įstatymų leidėjų, vykdomosios ir žemdirbių savivaldos atstovus. Atvyko Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininkas Andriejus Stančikas bei Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis, tuo tarpu kviestas Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie ŽŪM atstovas į Šakius nesurado kelio. Žemdirbių susirinkime dalyvavo ir Šakių meras Edgaras Pilypaitis bei Šakių rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė.

Melioracija abipus valstybės sienos

Melioracija ir valstybinė siena… Štai toks naujas niuansas, aptariant melioracijos sistemą iškilo su Šakių ūkininkais susitikusiam Seimo KRK pirmininkui Andriejui Stančikui.

Ūkininkai diskutavo apie pasienyje su Lenkija esančio Šakių r. išskirtinius melioracijos reikalus – nors valstybinė siena netrukdo, tačiau melioracijos sistemos turi veikti abiejose sienos pusėse.

„Melioracijos sistemos – Lietuvoje, o melioracijos grioviai – jau kitoje valstybėje. Ir šį niuansą reikia numatyti, taigi ir papildomų lėšų melioracijai reikia“, – svarstė A.Stančikas.

Seimo KRK pirmininkas sakė jau užsitikrinęs KRK paramą pasiūlyti kolegoms Seime melioracijai papildomai skirti nors 20 mln. EUR.

„Dalis lėšų tektų ir pasienio zonoje esančių melioracijos sistemų priežiūrai ir remontui“, – svarstė A.Stančikas.

KRK pirmininkas valstybės lygiu svarstys apie savivaldybių renkamo žemės mokesčio lėšų panaudojimą.

„Juk  jeigu lėšos surenkamos už žemę, tai ir absoliučiai didžioji lėšų dalis turi  būti panaudota su žemės ūkiu susijusioms veikloms rajonuose, kad ir melioracijai“, – šakiečiams žadėjo A.Stančikas.

Kova dėl paramos Briuselyje tęsiasi

ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis pristatė Lietuvos žemdirbių savivaldos indėlį derantis dėl ES naujojo laikotarpio 2021-2027 m. biudžeto žemės ūkiui.

„ES laimi aktyviausiai ginantys savo interesus. Štai derantis dėl 2013-2020 m. biudžeto Lietuvos žemdirbių savivalda veikė tikrai aktyviai ir  tiesioginių išmokų suma išaugo nuo 144 iki 196 EUR/ha.“, – sakė S.Dimaitis.

Priminsime, kad šių metų spalio 18 d. ŽŪR nariai, kartu su kolegomis iš Lenkijos, Latvijos ir Čekijos, Briuselyje surengė protesto akciją, kurios metu reikalavo bendrojoje ES rinkoje sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas ir vykdyti įsipareigojimus, t.y. gerokai sparčiau nei numatyta, didinti TI.

„Protesto akcija pavyko, mūsų balsas Briuselyje buvo išgirstas, tačiau to neužtenka. Su ES įtakingais lenkais susitarėme protesto akciją pakartoti gruodžio 13 d., kai Briuselyje vyks Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Prie mūsų prisijungs latviai, estai, čekai ir dar kelios ES narės“, – informavo šakiečius ŽŪR direktorius S. Dimaitis ir ragino prisidėti prie planuojamos protesto akcijos.

Jeigu savo interesų neginsime, TI padidės nedaug.

ŽŪR direktorius ūkininkams pristatė ŽŪR iniciatyvą taisant siūlomo žaliavinio pieno supirkimo įstatymo projektą.

„ŽŪR pasamdyti teisininkai rengia alternatyvius ir žemdirbiams palankesnius įstatymo pasiūlymus“, – sakė S.Dimaitis.

Tikisi vietinės valdžios paramos

Šakių rajono žemdirbių asociacijos ir Šakių rajono ūkininkų sąjungos vadovas Rimantas Valiukas sakė, kad Šakių r. žemdirbiai spalio mėn. į protesto akciją Briuselyje siuntė tris, o gruodžio mėn. planuoja siųsti du savo atstovus. Kita vertus, šakiečiai asmeniškai pažadėjo akciją paremti finansiškai. Niekas neprivers, tačiau kiekvienas žemdirbys, gaunantis tiesiogines išmokas, turi suprasti, kad ir jis turi už savo interesus kovoti asmeniškai.

„Visi pritarė, kad turime ginti savo interesus. Niekas kitas to už mus nepadarys“, – sakė R.Valiukas.

Susirinkime Šakių r. žemdirbiai aptarė klausimus, kurie svarbūs ir visiems šalies žemdirbiams, tačiau diskutavo ir dėl vietos valdžios paramos. Pavyzdžiui, daugelis šalies savivaldybių žemės mokestį sumažino, o Šakių rajono savivaldybės taryba laikosi įsikibusi maksimalaus lygio. Tiesa, galutinis sprendimas bus priimtas gruodžio pradžioje, tačiau jokių ženklų, kad mokestis būtų sumažintas, kol kas nėra.

„Mūsų duomenimis iš žemdirbių rajono savivaldybė surenka daug lėšų, taigi tikrai galėtų mokestį sušvelninti“, – svarstė R.Valiukas.

Tenka apgailestauti, kad šakiečių ūkininkų susirinkime nedalyvavo kviesti NMA atstovai. Valdininkai teisinosi, kad apie renginį jiems niekas nepranešė.

„Aš asmeniškai kalbėjausi su NMA vadovu – jis lapkričio 19 d. planavo vykti į Briuselį, tačiau buvo žadėta į Šakius atsiųsti kitą NMA atstovą. Matyt kažkas kažko neatliko“, – svarstė S.Dimaitis.

Beje, šakiečiai rengia posėdžius ne tik problemoms aptarti, bet ir moka pasidžiaugti savo laimėjimais ir jie bus paminėti tradicinėje žemdirbių šventėje Sintautuose gruodžio 7 d.

Nuotraukų autorius: Darius Pavalkis (laikraštis „Draugas“).