Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijai – 20

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus ir visa bendruomenė nuoširdžiai sveikina Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Kamal Zulfijev ir visus narius su veiklos 20-mečiu. Linkime išlikti vieningiems, aktyviai reikšti iniciatyvas ir atstovauti narių interesams. Ilgiausių metų!

Kaip sako Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Kamal Zulfijev – „Asociacija stengiasi stiprinti rajono žemdirbių bendruomeniškumą. Dalyvaudami visuomenės ir bendruomenės veikloje, mes taip pat dalyvaujame valstybės valdyme, stipriname savo pozicijas šalyje ir atkreipiame valdžios dėmesį į esančias krašto problemas, stengiamės kartu įveikti sunkumus, kad mūsų vaikai nepaliktų savo namų, savo šeimų ir neišvažiuotų ieškoti duonos svetur. Noriu atkreipti žemdirbių dėmesį į keletą mūsų gyvenimo aspektų. Pirmiausia, mes gyvename netoli Vilniaus, todėl yra milžiniškas potencialas gaminti ir realizuoti savo produkciją sostinėje, deja, mes ignoruojame šitą privalumą. Antra, kad galėtume tinkamai naudoti turimą potencialą, mes turime pagaminti pakankamai produkcijos. Trečia, tam reikia burtis į kooperatyvus”.

Asociacija įkurta 1998 m. Rajono žemdirbių asociacija sprendžia bendras ir aktualias rajono žemdirbių ir kaimo plėtros problemas, dalyvauja svarstant ir rengiant įstatymų projektus, žemės ūkio ir kaimo plėtros programas, kitus norminius aktus, atstovauja asociacijos narių interesams valdžios institucijose, kitose organizacijose, koordinuoja asociacijos narių veiklą sprendžiant žemės ūkio produktų gamybos, kokybės gerinimo, ekonomikos, ekologijos, aplinkosaugos bei kitus klausimus, skatina žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos kooperaciją, rūpinasi kaimo žmonių socialinio gyvenimo gerinimo klausimais, kultūros, dorovės ir kūrybiškumo ugdymu.

Asociacija yra aktyvi Žemės ūkio rūmų narė.