Sausio 13 – „Atmintis gyva, nes liudija”

Sausio 13-ąją – prisimename Laisvės gynėjus, kurie 1991 metais taikiu protestu pasipriešino Sovietų Sąjungos bandymui jėga perimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Kaip ir kiekvienais metais, Žemės ūkio rūmų organizacijos jungiasi prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir atminimo žvakutes herojams atminti uždega Žemės ūkio rūmų pastato languose.

Sausio 13-oji mūsų atmintyje išlieka kaip laisvės gynimo ir kaip tautos vienybės diena.

Dirbkime  drauge Lietuvos labui visomis išgalėmis, neapvildami laisvės gynėjų ryžto ir vienybės, jų vilties ir tikėjimo…

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus