Seime diskutuota dėl BŽŪP ateities

L. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis balandžio 5 d. dalyvavo Seime organizuotoje diskusijoje „ES bendra žemės ūkio politika po 2020 metų – Lietuvos siekiai“.

Diskusijos dalyvius sveikino Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas kalbėdamas akcentavo, kad būtent  šiandien jau yra laikas suderinti pozicijas dėl BŽŪP. „Tam, kad turėtume vieningą poziciją, privalome visi dirbti drauge ir atstovauti Lietuvos žemdirbių interesams ir siekti, kad konkurencinės sąlygos ES visoms šalims būtų vienodos. Esant iškreiptoms konkurencinėms sąlygoms prarandame daug kvalifikuotos darbo jėgos“ – kalbėjo A. Stančikas.

Žemės ūkio ministras Broniaus Markauskas skaitydamas pranešimą „Svarbiausi ES bendros žemės ūkio politikos derybiniai aspektai“ pažymėjo, kad būtina dėti visas pastangas, kad išmokos visoms ES šalims būtų vienodos ir, kad diskusijos tarp šalių žemės ūkio ministrų jau yra pradėtos. „Niekas nenori kardinalių pokyčių gerąja prasme, siekiama išlaikyti esamą BŽŪP, kad būtų išlaikyti du ramsčiai” – sakė B. Markauskas.

Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis padėkojo Seimo Kaimo reikalų komitetui už iniciatyvą diskutuoti apie BŽŪP aukščiausiu šalies lygiu. „Žemdirbių savivaldos organizacijų aktyvumas visose šalyse yra ypač svarbus siekiant sąžiningos BŽŪP. Dirbdami ir atstovaudami kiekvienos šalies žemdirbių interesams su Vyšegrado ir Baltijos šalimis tikrai galime pasiekti rezultatų. Iš susitikimo su Europos Komisaru P.Hogan, įvykusiu š. m. vasario pradžioje išgirdome gaires, kurios ganėtinai atitiko mūsų pozicijai. Kovo 17 d. Žemės ūkio rūmų Tarptautinių ryšių komitetas diskutavo dėl BŽŪP, o kovo 28 d. Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdyje balsų dauguma buvo patvirtinta BŽŪP bendra pozicija. Kovo 30-31 d. Slovakijos sostinėje Bratislavoje įvykęs Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Estijos, Lietuvos ir Kroatijos žemės ūkio rūmų ir žemdirbių savivaldos organizacijų bendras susitikimas liudija, kad šiandien žemdirbių savivaldos atstovai aktyviai dirba ir rūpinasi ateinančiu BŽŪP laikotarpiu” – sakė S.Dimaitis.

Diskusijos dalyviai aktyviai diskutavo ir dėl emigracijos mažinimo, infrastruktūros, gyvybingumo, kooperacijos, žmogiškųjų išteklių problemų kaime ir jų sprendimo.