Šeimos ūkininkai šaukia SOS!

2023 m. sausio 19 d. Žemės ūkio pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pasveikino konferencijos „Šeimos ūkių perspektyvos Lietuvoje“, kuri vyko Žemaitijoje, dalyvius ir svečius.

„Sveikinu šeimos ūkininkus, kurie dirba ir triūsia, augina maistą bei kuria ateitį kaime. Šeimos ūkininkai, paprastai dirba savo ūkiuose patys ir nesamdo darbuotojų, todėl yra tikrai labai užimti, tačiau reikia pasidžiaugti, kad jiems rūpi kaimo ateitis, jų sukurtų ir puoselėtų ūkių perdavimas ateities kartoms. Šiandien kviečiu diskusijai ir kai kurių sprendimų priėmimui, kurie įtakos regionų vystymosi ateitį“, – sakė dr. A. Svitojus.

Konferencijos dalyvius sveikinęs Plungės rajono meras Audrius Klišonis pasidžiaugė, kad smagu matyti žmones, kurie susirenka diskusijai ir yra pasiryžę keisti situaciją. Meras pateikė skaičius, kad Plungėje prieš 10 metų buvo registruoti 2978 ūkininkai, o 2023 m. sausio 13 d. duomenimis – ūkininkų skaičius – 2000. A.Klišonis pažymėjo, kad jį neramina kiti skaičiai: štai prieš 10 metų jaunųjų ūkininkų (iki 40 metų) rajone buvo 428, o šių metų duomenimis – 284, taigi tokie rodikliai kelia nerimą, nes norint, kad funkcionuotų regionai, būtina kartų kaita.

Pranešimą „Šeimos ūkių svarba ir įtaka kaimo gyvybingumui“ perskaitė Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė. PRANEŠIMĄ RASITE ČIA

Pranešimą „Žemės ūkio paskirties žemės (valstybinės ir privačios) įsigijimo klausimai. Nuosavybės teise valdomos žemės ploto ribojimas iki 500 ha – įstatyminė nuostata ir realybė“ pristatė Žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas. PRANEŠIMĄ RASITE ČIA

Pranešimą „Tiesioginių išmokų bazinės dalies ribojimo įtaka kartų kaitai ir kaimo gyvybingumui“ pristatė  Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus. PRANEŠIMĄ RASITE ČIA

Lietuvos kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas pabrėžė smulkių ir vidutinių ūkių kooperacijos svarbą.

Žemės ūkio ministerijos patarėjas Daivaras Rybakovas pristatė galimas paramos priemones ūkininkams ir apdovanojo Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorių Audrių Misiūną už konkursų ir meistriškumo varžytuvių organizavimą ir Gražvydą Bartkų už 2022 m. tiesiausiai išartą vagą.

Plungės, Klaipėdos, Skuodo, Telšių, Mažeikių, Rietavo sav., Kelmės ir kt. rajonų ūkininkai išsakė savo skaudulius ir prašė valdžios atstovų atkreipti dėmesį į šeimos ūkininkų keliamas problemas ir surasti sprendimų būdus.

Ūkininkams į iškilusius klausimus atsakė NMA patarėjas Jonas Pupius.

Konferencijoje dalyvavo LR Prezidento patarėja Agnė Jakštienė, Seimo nariai: Laima Nagienė, Valentinas Bukauskas, Jurgis Razma, politinių partijų atstovai – Andriejus Stančikas, Mindaugas Maciulevičius.

Po diskusijų konferencijos dalyviai priėmė nutarimą dėl konferencijos rezoliucijos, kurioje išreiškė didelį susirūpinimą ir ragina Lietuvos valdžios institucijas, bendradarbiaujant su žemdirbių bei kaimo plėtros procesuose veikiančiomis savivaldos organizacijomis operatyviai spręsti žemės ūkio paskirties žemės (valstybinės ir privačios) įsigijimo klausimą, spręsti Tiesioginių išmokų bazinės dalies ribojimo klausimą – numatyti 60 tūkst. Eurų  tiesioginių išmokų ribą ir užtikrinti paramą specializuotai kooperacijai žemės ir miškų ūkyje, sudaryti patrauklias sąlygas produkcijos realizavimo kooperatyvams ir gamintojų organizacijoms vystyti, sukurti kooperacijos skatinimo ir jos realaus įgyvendinimo įrankius.