Sekminės Veiveriuose

Gegužės 28 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo Sekminių šventėje Veiveriuose, kurios prasidėjo mišiomis Šv. Liudviko bažnyčioje.

„Sekminės – kiekvienam žemdirbiui svarbi šventė, nes jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Ir nesvarbu kokį darbą kas dirba, kokį ūkį plėtoja, kokiomis veiklomis kas užsiima, visi mes esame krikščionys ir mus vienija vienas tikėjimas. Nors taip jau susiklostė Lietuvos žemės ūkyje, kad politikai priėmė daug oligarchizaciją palaikančių sprendimų, tačiau tikiu, kad šeimos ir vidutiniai ūkiai atsilaikys ir išliks, nes lietuviai yra darbštūs ir myli savo žemę bei tiki ateitimi. Sveikinu visus ūkininkus, mylinčius savo darbą ir linkiu gerų metų“, – kalbėjo dr. A.Svitojus.

Apie Veiverių šv. Liudviko bažnyčią

Veiveriuose XVIII a. antroje pusėje buvo pastatyta koplyčia, o 1818 m. jos vietoje Fredos dvaro savininkas Godlevskis pastatė medinę koplyčią, kuri buvo Zapyškio filija. Ją aptarnavo Zapyškio vikarai. Dar iki koplyčios pastatymo Veiverių ir apylinkių kaimų gyventojai buvo registruojami bažnytinėse knygose. Taip 1744 m. ir atsirado Veiverių vardas Vilniaus sinodo bažnytinių bendruomenių sąrašuose. 1853 m. Jozefas Godlevskis pastatė mūrinę šv.Liudviko, kurią 1887 m. konsekravo Seinų sufraganas vyskupas Juozapas Oleka. Parapijos teisės Veiveriams suteiktos jau 1846 m. Nuo tada Veiveriai turėjo nuolatinius klebonus, tarp kurių buvo ir kun. Mykolas Krupavičius (1933-1935), kuris buvo ir valstybės kūrėjas, žemės ūkio ministras ir žemės reformos bendraautorius.

Apie sekmadienio maldos svarbą

Mišias laikęs kunigas Kęstutis Vosylius priminė, kad Sekminės – tai viena didžiausių krikščioniškų švenčių, kurios metu paminimas Šventosios Dvasios atsiuntimas, todėl linkėjo pakantumo, kantrybės ir nepamiršti padėkoti Dievui už gyvenimą. Kunigas kreipdamasis į žemdirbius ir priimdamas atnašas, kurias atnešė jaunieji ūkininkai, paragino džiaugtis gyvenimu, surasti laiko maldai ir linkėjo gerų darbų bei ateinančio derliaus.

Mišias laikę kunigai visiems priminė, kad svarbu ne tik darbus dirbti, bet ir surasti laiko maldai, o sekmadieniais apsilankyti šv. Mišiose, kur išgirsta Biblijos tiesa teikia gėrį mūsų širdžiai ir sielai.

Rimorystės muziejus

Po šv. Mišių visi patraukė į  Rimorystės muziejų, kur visi sužinojo, kad rimorius – arkliams skirtų pakinktų meistras. Taigi muziejuje įrengta puiki ekspozicija, pristatanti rimorystės meną ir karietas. Čia įkurta puiki įvairių balnų, karietų, bričkų, kamanų, arklio padargų, pakinktų ir jiems gaminti įrankių ekspozicija  – vienintelė šalyje.

Įdomu tai, kad muziejaus įkūrėjas – daugiau nei pusę amžiaus dvasiniu keliu einantis Veiverių klebonas Kazimieras Skučas visą gyvenimą puoselėjantis meilę žirgams ir rimoriaus amatui. Todėl  2006 metais Veiverių bažnyčiai priklausančiame kluone buvo įkurtas muziejus. Kunigas ir rimorius Kazimieras Skučas – vienas iš paskutinių šio amato meistrų.

Auga nauja karta

Smagu šventėje buvo sutikti prieš keletą metų drauge su Žemės ūkio rūmų bendruomene į protesto akciją Briuselyje vykusį Prienų r. jaunąjį ūkininką Aivarą Jonutį, kuris šiandien jau turi ne tik antrą pusę – žmoną Pauliną, bet ir sūnų – Jorį.

„Sunkumai užgrūdina, o darbas negąsdina. Esame jauni, todėl karvių skaičių nuo 15, kurias perėmiau iš tėčio, padidinau iki 50. Nors nuosavos žemės turime tik apie 50 ha, tačiau dar nuomojamės apie 130 ha. Šiandien pieną parduodame mobiliuose turgeliuose, o ateityje planuojame pieno produktų perdirbimą daryti“, – pasakoja Aivaras Jonutis.

Alytaus profesinio rengimo centras pristatė profesijas

Puikiai savo mokymo instituciją šventėje pristatė Alytaus profesinio rengimo centro virėjo specialybės mokiniai Titas Zavickas ir Deimantas Stulgaitis, kurie dalyvius kvietė vaišintis čia pat iškepta kiaušiniene. Mokiniai įsitikinę, kad šiandien svarbu turėti profesiją, kuri reikalinga ir miela širdžiai. Kadangi mokiniai Titas ir Deimantas šiais metais mokyklą jau baigia ir patrauks į darbo rinką, todėl šiandien kviečia ir kitus jaunuolius pasirinkti profesiją Alytaus profesinio rengimo centre. O pasirinkti tikrai yra iš ko. Plačiau galite susipažinti: https://www.aprc.lt/

Šventinė programa  

Vėliau šventės dalyviai galėjo mėgautis ne tik šventiniu koncertu, bet ir pasivažinėti karieta, dalyvauti  sviesto gamybos edukacijoje, augalų atpažinimo konkurse, gražiausio vainiko pynimo konkurse. O ką jau ir bekalbėti apie vaišes: ką tik išvirtos spurgytės, pieno kokteiliai, bulviniai blynai, kiaušinienė ir šiupinys.