Sekminių šventėje pagerbti ūkininkai

Gegužės 19 d. Prienų ūkininkų sąjungos kvietimu Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis dalyvavo Sekminių šventėje Užuguostyje, kuri prasidėjo šv. Mišiomis Užuguosčio šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje.

Šv. Mišias aukojęs kunigas Laurynas Visockas priminė, kad Sekminės, tai krikščionių Šventosios Dvasios nužengimo į žemę šventė. Šis įvykis yra aprašytas Biblijoje. Yra laikoma, jog iki tol Šventoji Dvasia buvo tik ant atskirų Dievo pateptųjų žmonių, pvz., pranašų, karalių. Nuo Sekminių dienos, Šventoji Dvasia apsigyvena kiekviename tikinčiajame.

Sekminių šventę atidarė kultūrologė dr. Rita Balsevičiūtė, priminusi lietuvių tradicijas, kurių metu garbinama gamta – augalija bei naminiai gyvuliai. Sekminių šventės ritualuose didelis dėmesys buvo skiriamas augalams. Ypač didelis dėmesys skiriamas jauniems berželiams, kurie simbolizuoja Visatos amžinumą, gimimą, mirtį ir atgimimą, taip pat ir visą pasaulį. Dėl to per Sekmines namai ir kiemas apkaišomi sužaliavusiais berželiais. Taip pat šią dieną pinami vainikai ir jais puošiamos karvės, kad duotų daugiau pieno. Šeimininkės už apvainikuotas karves atsilygindavo piemenėliams „melstuvėmis“: kiaušiniais, sviestu, sūriu, pyragu. Po to piemenys suruošdavo šventę, vadinamą piemenų pautiene.

ŽŪR direktorius S. Dimaitis, pasveikinęs visus šventės dalyvius ir svečius, ūkininkams linkėjo derlingų metų ir gerų pieno kainų bei pasidžiaugė atkakliais ir darbščiais Prienų rajono ūkininkais bei kasmetinės Sekminių šventės organizatoriais. „Ūkininkų bendrystė ir darna bei pasišventimas visuomeninei veiklai – mūsų visų stiprybė“, – sakė S.Dimaitis, kuris ŽŪR padėkomis apdovanojo Prienų r. ūkininkes – pienininkes Laimą Balsevičienę, Romą Armanavičienę ir Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkę Astą Gluoksnienę.

  

Šventės dalyviai dalyvavo sūrių degustacijoje, vainikų pynimo konkurse, jodinėjo arklių augintojos Joanos Masytės į šventę atvežtu arkliuku, ragavo gardžių varškės spurgų, kiaušinienės ir kitų gardumynų.

Tačiau didžiausią įspūdį mažiems ir dideliems šventės dalyviams paliko Sekminių vainiku papuošta karvytė.