Skirti papildomi 50 mln. eurų paskoloms žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19

Skirti papildomi 50 mln. eurų lengvatinėms paskoloms ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, patyrusiems likvidumo problemų dėl koronaviruso (COVID-19) ligos protrūkio, teikti, skelbia Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF). Iki spalio mėnesio pabaigos buvo panaudotos beveik visos iš pradžių skirtos 40 mln. eurų lėšos, o su papildomai skirtomis lėšomis iš viso šiai finansinei priemonei numatytas biudžetas sieks 90 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pradinės priemonės lėšos – paskirstytos per porą mėnesių

Rugpjūčio mėnesį pradėtoms teikti lengvatinėms paskoloms žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19, buvo skirta 40 mln. eurų. Pradėjus įgyvendinti šią skatinamąją finansinę priemonę, lengvatinės paskolos sulaukė didelio susidomėjimo ir iki spalio mėnesio pabaigos ŽŪPGF dėl šių paskolų gavo beveik 300 paraiškų už 43,6 mln. eurų.

93 proc. pateiktų paraiškų atitiko reikalavimus ir beveik visos finansinei priemonei skirtos 40 mln. eurų lėšos buvo paskirstytos, vidutiniškai vienam ūkio subjektui suteikiant 148 tūkst. eurų paskolą.

„Stebėdami situaciją ir atlikę finansinės priemonės poreikio vertinimą, matėme didesnį poreikį iš ūkio subjektų negu pradžioje skirti 40 mln. eurų. Atsižvelgiant į tai, LR Vyriausybės sprendimu finansinei priemonei skiriama finansavimo suma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų buvo padidinta nuo 40 mln. iki 90 mln. eurų“, – situaciją komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

„Matome kad paskolų poreikis vis dar išlieka didelis. Todėl paskelbus žinią apie papildomai skiriamas lėšas – sulauksime naujų paraiškų ir, prognozuojame, kad šios lėšos bus panaudotos iki šių metų pabaigos“, – papildo R. Globienė

Daugiausiai paskolų jau sulaukė – ūkininkai

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę teikiamos žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse veikiantiems ūkio subjektams, o iki spalio mėn. pabaigos daugiausiai paskolų lėšų – 42 proc. – yra skirta ūkininkams. 25 proc. paskoloms skirtų lėšų suteikta bendrovėms, dar 19 proc. – žemės ūkio bendrovėms. Likusios paskolų lėšos suteiktos žemės ūkio kooperatyvams, individualioms įmonėms, kooperatinėms bendrovėms ir mažosioms bendrijoms.

Spalio mėn. pabaigos duomenimis, daugiausiai lengvatinių paskolų (skaičiuojant vienetais) yra suteikta ūkio subjektams, veikiantiems Joniškio (12 proc.), Pasvalio (10 proc.), Kėdainių (9 proc.), Panevėžio (8 proc.) ir Šiaulių (5 proc.) rajonuose. Vertinant pagal ūkio veiklos sektorius, kuriuose veikia ūkio subjektai, daugiausiai paskolų skirta augalininkystės sektoriaus atstovams (67 proc.), švelniakailių žvėrelių augintojams (12 proc.), mišriems ūkiams (10 proc.) bei pienininkystės sektoriaus atstovams (5 proc.).

Dėl paskolos galima kreiptis iki 2020 m. gruodžio 31 d.

„Patvirtinus papildomas lėšas, šiuo metu rūpinamės bendradarbiavimo pratęsimu su anksčiau prie finansinės priemonės įgyvendinimo prisijungusiais finansų tarpininkais ir skelbiame atvirą galimybę prisijungti naujiems. Siekiame užtikrinti kuo didesnį šios skatinamosios finansinės priemonės prieinamumą, kad ja galėtų pasinaudoti visoje Lietuvoje veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės ūkio subjektai“, – sako R. Globienė.

Paskolos ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu, iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus, kurių sąrašas nuolat atnaujinimas ŽŪPGF interneto svetainėje https://garfondas.lt/

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 0,69 proc., o paskolos administravimo mokestis siekia iki 2 proc., tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskola suteikiama neįkeičiant turto.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Daugiau informacijos:

Eugenijus Mažiulis

Komunikacijos specialistas

El. p. eugenijus.maziulis@garfondas.lt, tel. 8 5 264 95 10