Smagu dalintis patirtimi ir žiniomis

Lazdijų rajone, Galstų kaime, ūkininkaujantis Remidas Jungevičius gimė ir augo Vilniuje, Vilniaus universitete įgijo psichologo specialybę. Tačiau jam tai netrukdo valdyti per 200 ha žemės, auginti trijų mėsinių veislių galvijus ir diegti inovacijas.

Žinia, Remidui Galstų kaimas nėra svetimas. Iš šių vietų yra kilęs jo tėtis, čia gyvena ne vienas giminaitis.

Ūkyje yra 120 penimų galvijų. Remidas daug dėmesio skiria veislės kokybei. Jis supranta, kad veislininkystė yra svarbi, siekiant turėti kokybišką bandą. Todėl ūkininkas dažnai tobulina kvalifikaciją, konsultuojasi su danų, vokiečių, prancūzų specialistais, dalyvauja parodose.

Remido ūkis yra mišrus – augalininkystė ir gyvulininkystė. Lazdijų rajone žemės nederlingos, todėl vystyti augalininkystę nėra paprasta. Ūkyje auginami javai, kukurūzai, rapsai. Naudojama keturių laukų sėjomaina.

„Ūkio išskirtinumas – technologinių naujovių diegimas ir inovacijų taikymas. Ūkis dalyvauja Valdų modernizavimo projekte. Ūkyje galime vykdyti edukacijas. Turime Žaliąjį diplomą, todėl esame pasirengę priimti mokinius ir studentus praktikai: galvijų augimo stebėjimas, raciono variacijų įtaka galvijų augimui, naudojamos augalų auginimo technologijos pasėlių derlingumui ir kt. Smagu dalintis įgyta patirtimi ir žiniomis” – sako Remidas Jungevičius.

2017 m. Lazdijuose vykusioje antrojoje specializuotoje mėsinių galvijų parodoje, kurią organizavo Žemės ūkio rūmai drauge su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija, Remidui Jungevičiui buvo įteiktas specialusis UAB „Litgenas” prizas už puikius rezultatus veislininkystėje.

Nuotraukoje antras iš kairės Remidas Jungevičius, Lazdijuose vykusioje specializuotoje mėsinių galvijų parodoje (2017-09-08).