Smulkiam žemės ūkio verslui – paprastesni reikalavimai

Lietuvoje mėsos, pieno ar žuvies gaminius nedideliais kiekiais gamina ir tiesiogiai vartotojams parduoda apie pusė tūkstančio smulkiųjų ūkininkų ar žemės ūkio įmonių.

Lengvesniam tokių veiklų startui Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) numatė aiškesnius ir paprasčiau įgyvendinamus reikalavimus gamybos patalpoms, pildomiems savikontrolės žurnalams. Mat, būtent reikalingų pildyti dokumentų kiekį ir patalpų įrengimą pagal visus veterinarijos ir sanitarijos reikalavimus smulkieji žemės ūkio produkcijos ir maisto gamintojai įvardindavo vienu didžiausių barjerų pasiryžtant imtis tokios veiklos.

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio pabaigoje patvirtintais reikalavimais, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno, žuvų, mėsos produktų gamintojams numatyti paprastesni reikalavimai patalpų statybai, išplanavimui ir įrenginiams. Pavyzdžiui, nebereikės atskirų patalpų gyvūniniam maistui saugoti, sūdyti, ar prieskoniams, maisto priedams ir kitoms žaliavoms laikyti ir tvarkyti. Gyvūninio maisto žaliavos galės būti saugomos ir sūdomos šaldytuve, o prieskoniai, maisto priedai ir kitos medžiagos galės būti laikomos spintose ir tvarkomos tam tikslui skirtose gamybos patalpų vietose. Panaikintas reikalavimas įrengti atskirus įėjimus žaliavoms ir gatavai produkcijai priimti ar išvežti. Darbuotojų persirengimo patalpose nereikės įrengti atskiro dušo ir tualeto, jeigu bus sudarytos sąlygos naudotis netoli gamybos patalpų esančiais dušu ir tualetu.

Gaminių rūkyklos galės būti įrengtos lauke (nebūtinai gamybos patalpose), jei bus užtikrinta, kad vežimo iš gamybos patalpų į lauko rūkyklas ir rūkymo metu produktai bus apsaugoti nuo taršos ir atmosferos poveikio (pvz. produktai į rūkyklas vežami supakuoti, uždengti ar pan.).

„Nuolat auga susidomėjimas galimybe steigti mažąsias maisto tvarkymo įmones, kurti šeimų verslą, gaminti tradicinius maisto produktus, todėl turime reaguoti į vartotojų poreikius ir smulkiųjų verslininkų lūkesčius. Manau, kad jei ūkininkas ar kitas žmogus, planuojantis pradėti verslą, aiškiai suvokia, kam vieno ar kito reikalavimo reikia, kodėl toks reikalavimas keliamas ir kaip jį išpildyti, tuomet ir naujos veiklos pradžia yra daug lengvesnė“, – sakė VMVT direktorius Darius Remeika.

Mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi subjektai, per savaitę gaminantys ir tiekiantys vietinei rinkai ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ir 200 kg mėsos pusgaminių, taip pat per vieną kalendorinę dieną išdarinėjantys, perdirbantys ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų, ar ne daugiau kaip iš 1 000 kg žalio pieno per dieną savo ūkyje gaminantys pieno gaminius.

Be to, norint padėti geriau suprasti ir teisingai bei vienodai taikyti privalomus maisto saugos ir higienos bei kitus reikalavimus, yra patvirtintos ir viešai paskelbtos  Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos. Jas galima rasti ir atsispausdinti:

Lietuvoje mažais kiekiais gyvūninių produktų gamyba užsiima:

– 344 pieno produktų gamintojai,

– 49 žuvininkystės produktų gamintojai,

– 26 mėsos gaminių ir pusgaminių gamintojai,

– 25 vykdantys paukščių ir triušių skerdimą,

– 6 kiaušinių tiekėjai,

– 3 sumedžiotų žvėrių mėsos tvarkytojai.

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija