Specializuota audinių paroda

Rugsėjo 27 d. (trečiadienį) Lietuvos žemės ūkio rūmai, drauge su Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija, organizuoja specializuotą audinių parodą. Paroda vyks Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos nario Zenono Dominausko IĮ „Paringuvio ūkis“, Dovydžių k. 3, Kruopių sen., Akmenės rajone. 

KVIETIMAS – PROGRAMA

Besidominčius audinių auginimo ypatumais, ar pageidaujančius susipažinti su audinių verslo galimybėmis, perspektyvomis bei kailinių žvėrelių veislininkystės pasiekimais, maloniai kviečiame atvykti.

Laikas Tema/užimtumas
 

12.00-12.45 val.

Parodos atidarymas.
Įžanginis žodis – Zenonas Dominauskas, IĮ „Paringuvio ūkis“ vadovas;
Pranešimas „Kailinių žvėrelių ūkiai – darbo vietos kaime“ (Česlovas Tallat- Kelpša, Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas);
Pranešimas „Kailinių žvėrelių ūkių veislininkystės pasiekimai (Žemės ūkio rūmų konsultantė Agnietė Švedaitė);
13.15-15.00 val. Ekskursijos po ūkį, kūrybinės dirbtuvės su Violeta Karlinskiene, kuriančia juvelyrinius dirbinius su kailiu, bendravimas su vietos bendruomenėmis, audinių augintojais.
15.00 val. Parodos uždarymas.

Parodą organizuoja:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai   

Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija

Parodą remia:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

PROGRAMA