Startuoja projektas profesijos mokytojams

Žemės ūkio rūmai laimėjo projektą pateiktą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendina drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės žemės ūkio mokykla. Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas darbdavius, o technologinių kompetencijų trukmė truks nuo 80 iki 280 val.

Žemės ūkio rūmų ir sektorinių praktinio mokymo centrų bendradarbiavimas pagrįstas 19-os metų patirtiniu mokymu, konsultavimu, technologinių kompetencijų tobulinimu, socialine partneryste su pažangiausiais žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės sektorių darbdaviais, susijungusiais į asocijuotas struktūras, kas leis užtikrinti ne tik skaitlingą, bet ir kokybišką 45 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų išplėtimą.

Balandžio 3 d. į Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre prasidėjo profesijos mokytojų technologijų tobulinimas pagal Maisto technologijų mokymo programą.  Įgyvendinant projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“ bus patobulintos 10 profesijos mokytojų technologinės kompetencijos. Maisto technologinių kompetencijų mokysis profesijos mokytojai iš Marijampolės profesinio rengimo centro, Zarasų žemės ūkio mokyklos, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius Alvydas Grevas sveikino susirinkusius profesijos mokytojus į mokymus, ir linkėjo keistis gerąja patirtimi, mokytis vieniems iš kitų ir tobulinti savo kompetencijas.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre yra įsteigtas maisto pramonės (mėsos ir duonos bei konditerijos) sektorinis praktinio mokymo centras. Centre galima įgyti maisto pramonės darbuotojo, konditerio, smulkaus verslo paslaugų teikėjo, elektroninės prekybos agento, pardavėjo, smulkaus verslo organizatoriaus, mėsos perdirbėjo specialybes. Šiame skyriuje mokosi siekiantys pagrindinio išsilavinimo mokiniai, taip pat mokiniai, besimokantys pagal specialiąsias profesinio mokymo programas.

Praktinis mokymas vyksta sektoriniuose mokymo centruose ir miesto įmonėse. Mokykloje veikia mokomoji parduotuvė, kepykla, konditerijos cechas, mėsos perdirbimo cechas, viešbutis, restorano virtuvė, restoranas. Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, todėl mokiniai turi galimybę atlikti praktiką Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Italijoje ir kitose Europos šalyse.

Pastaraisiais metais nuosekliai auga profesinio mokymo mokinių dalis: nuo 2012 m. iki 2015 m. ji išaugo nuo 32,1 proc. iki 36,4 proc. Išaugo profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugų įvairovė, profesinio mokymo sistema aktyviai pritaikoma asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Todėl būtina užtikrinti mokinių profesinio rengimo kokybę, kuri neįmanoma be kompetentingų profesijos mokytojų, išmanančių šiandienos inovacijas ir gebančių atlikti technologines operacijas, mokančių dirbti su įvairiomis medžiagomis ir technologine įranga. Investicija į profesijos mokytojų technologines kompetencijas garantuotai atsipirks  per naujų kompetentingų specialistų parengimą, kurie sėkmingai įsidarbins.