STOP pienų kainų mažinimui Lietuvoje!

2020 m. pasaulinės pieno produktų kainų tendencijos nebuvo nepalankios Lietuvos rinkai.  Pieno supirkimo kainos nebuvo mažesnės nei prieš metus, supirkimo kiekiai ir pieno produktų eksportas nemažėjo. Kovo mėnesio pokyčiai nebuvo išsiskiriantys – 0,2 proc. mažėjo pieno supirkimo kainos.

Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis informuoja, kad LRS Kaimo reikalų komitete 2020 m. gegužės 6 d. buvo priimtas sprendimas kreiptis į Konkurencijos tarybą ir į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl galimai nesąžiningų pieno perdirbėjų veiksmų.

„Analizuojant praėjusių metų pieno kainų statistiką ir perdirbimo įmonių rodiklius ir stebint šių metų pieno kainų dinamiką, darytina išvada, kad galbūt kai kurie perdirbėjai nori pasidengti praeitų metų nuostolius. Taip pat kyla daug klausimų apskritai dėl pieno perdirbimo įmonių veiklos efektyvumo. Atsižvelgiant į pateiktus rodiklius, tikėtina, kad pieno perdirbėjai savo veiklos sąnaudų optimizavimui pasirenka paprasčiausią kelią – „spausti“ silpnesniąją pusę, mažinant pieno kainas. Kas skaudžiausia, kad visų pirma, šiame nelygiaverčiame mūšyje atsiduria organizuoti gamintojai – pieno kooperatyvai, todėl jiems superkamo pieno kaina mažinama pirmiausiai ir labiausiai. Todėl šiandien turime pateikti konstruktyvias pastabas Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo keitimo įstatymo projektui, kurio tikslas –  maksimaliai apsaugoti pieno pardavėją, nes būtent jis yra silpnesnioji grandis pieno pardavimo sistemoje. Šiandien pieno gamintojų Lietuvoje yra šiek tiek per 30 tūkst., todėl turime padėti spręsti ne tik ekonominę, bet ir socialinę problemą regionuose. Silpnosios rengiamo įstatymo vietos, dėl kurių dar tikrai reikia diskutuoti – kaina, kiekis, priedai, įstatymo kontrolė. Šiuo klausimu aktyviai dirbame su LR ŽŪR nariais – Lietuvos vidurinių pieno gamintojų, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ , atskirais ūkininkais ir pastabas bei siūlymus rengiamam įstatymo projektui pateiksime jau šią savaitę” –  informuoja S. Dimaitis.

***

ES natūralaus pieno supirkimo kaina per 2020 m. sausio-kovo mėn. buvo nežymiai mažėjanti –  2,6 proc. per 3 mėn. Lyginant su 2019 metų kovu kaina buvo mažesnė 0,9 proc.

ES šalių atžvilgiu Lietuvos pieno supirkimo kaina it toliau išlieka viena mažiausių. 2020 m. kovo mėn. ji buvo sąrašo gale ir lenkė tik Latvijos ir Portugalijos rinkų kainas. Atsilikimas nuo ES vidutinės kainos sudaro tik  8,9 proc.

Lietuvos rinkoje 2020 m. kovo mėn. pieno ūkių, kurie per mėnesį primelžia daugiau kaip 40 t pieno, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo nežymiai didesnė (0,4 proc.) už vidutinę ES kainą.

Vidutinė 2020 m. sausio-kovo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 2,5 proc. didesnė nei per tą patį laikotarpį 2019 m.

Per 2016-2020 metų sausio-kovo mėnesių laikotarpį žaliavinio pieno supirkimas beveik nesumažėjo (perskaičiuoto į bazinį riebumą supirkimas didesnis 0,3 proc., o natūralaus pieno – mažesnis 1,1 proc.).

Pieno perdirbimo įmonės apie pusę pagamintų pieno produktų eksportuoja net į 95 šalis.

Nuo 2016 metų eksporto tendencijos didėjančios. Per 5 metus (sausio-vasario mėn.) vidutinė eksporto kaina padidėjo 85 proc., o atitinkamo laikotarpio vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina – 41 proc.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.