„Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių"

Lapkričio 29 d. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 2 klasės mokiniai, Jaunųjų ūkininkų būrelio nariai, lydimi klasės auklėtojos Ritos Vaitiekauskienės ir Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorės Rokiškio rajone Linos Meilutės-Datkūnienės dalyvavo projekto „Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių“ renginyje – olimpiadoje, kuri vyko Anykščių menų inkubatoriuje.

Projektą pradinių klasių moksleiviams vykdo Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (LMGAGA) kartu su partneriais – Lietuvos žemės ūkio rūmais, Lietuvos gamtos fondu, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Projekto tikslas – skatinti moksleivių saviraišką, pozityvią socializaciją ir nevyriausybinių organizacijų bei švietimo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, organizuojant neformalius mokslinius – eksperimentinius užsiėmimus pradinių klasių moksleiviams.

Artimiausiu metu vaikams planuojama išvyka į mėsinių galvijų ūkį, kuriame vaikai susipažins su galvijų gyvenimo ypatumais, išbandys mobiliąją gyvulininkystės laboratoriją.