Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Nuoširdžiai sveikinu visus Žemės ūkio rūmų narius, socialinius partnerius, žemdirbius ir kaimo gyventojus su Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šiemet minime jau 106 šios dienos metines. Visi gerai suprantame šios šventės pakilumą ir vertę, ypač šiandien, kai pasaulio neramumai pasiekia mūsų namus, keičia rutiną ir šventes, skatina susitelkti bendriems darbams ir džiaugtis kiekviena mūsų nepriklausomos valstybės diena.

Vasario 16-oji – diena, svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui, besididžiuojančiam šalies praeitimi bei suprantančiam, kokia svarbi ir neįkainojama yra laisvė ir, kas šiandien labai aktualu – pasiryžusiam visomis priemonėmis ją ginti.

Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už savo valstybę, jos gerovę ir ateitį. Nuoširdus darbas, pasirengimas naujiems iššūkiams, kuriuos kelia šiandienos globalios aktualijos – tai kasdienė mūsų kova už ateities Lietuvą.

„1918 metų vasario 16 dienos aktas – tai Lietuvos renesanso kūrinys, jos artimiausios praeities kondensuotas žodis ir jos ateities titulas“, – sakė profesorius Mykolas Romeris, iškilus to meto mokslo, visuomenės ir valstybės veikėjas.

Lietuvos Tarybos nariai, paskelbę ir savo parašais patvirtinę Vasario 16-osios aktą, buvo įvairių profesijų ir amžiaus žmonės, tarp jų – teisininkai, kunigai, agronomai, inžinieriai, sociologai įėję istorijon, kaip Vasario 16-osios akto signatarai, neturėjo daug politinės patirties, jų nekonsultavo patyrę ekspertai. Tačiau sudėtingomis tarptautinėmis ir vidaus sąlygomis jie ėmėsi atsakomybės pradėti Lietuvos valstybės atkūrimo kelią. Jie surado tinkamus žodžius, atliepiančius Tautos siekį gyventi laisvoje suverenioje valstybėje. Vasario 16-osios akto žodžiai telkė tautą kurti ir ginti Lietuvos Respubliką ir 1918-aisiais, ir 1990 metais.

Su visų mūsų švente, mielieji! Linkiu, kad Vasario 16-osios šventės prasmė padėtų mums priimti teisingus sprendimus, siekti aukštesnių tikslų ir juos drauge įgyvendinti.

 

Dr. Arūnas Svitojus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas

 

Viršelio nuotrauka Molėtų r. ūkininkės Vaidos Jateikės