Su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena!

Mielieji,
Gegužės 7–oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu sveikinu žurnalistus, kalbininkus ir visus lietuviško žodžio puoselėtojus.

Lai lietuviškas žodis visada būna laisvas, gyvas ir atsakingas.

Sigitas Dimaitis – l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas