Sunkumų dėl Rusijos sukelto karo patiriantiems ūkininkams – 31 mln. eurų lengvatinėms paskoloms

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) ruošiasi skatinamosios finansinės priemonės ūkio subjektams, dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą patiriantiems sunkumų, įgyvendinimui. Pagal šią priemonę iki 2022 metų pabaigos žemės ūkio ir žuvininkystės srityse veikiantiems ūkio subjektams skirta 31 mln. eurų lengvatinėms paskoloms likvidumui užtikrinti.

Skolinimą planuojama pradėti rugsėjo pabaigoje

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ bus įgyvendinta pagal LR žemės ūkio ministro 2022 m rugpjūčio 29 d. įsakymu patvirtintą schemą.

„Vasario mėnesį Rusijai pradėjus agresiją prieš Ukrainą, daugelis sektorių patyrė ekonominių sunkumų – žemės ūkis ir žuvininkystės sektorius nėra išimtys. Europos Komisijos patvirtinto komunikato pagrindu parengta skatinamoji finansinė priemonė padės ūkio subjektams išspręsti apyvartinio kapitalo problemas – sumokėti atlyginimus darbuotojams, apmokėti kuro ir elektros išlaidas, atsiskaityti su tiekėjais, padengti kitas būtinas einamąsias išlaidas“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Artimiausiu metu ŽŪPGF planuoja paskelbti finansų tarpininkų atranką priemonės įgyvendinimui. Atrinkus paskolas teiksiančius finansų tarpininkus bus pradėtas priemonei skirtų 31 mln. eurų lėšų skolinimas.

Per atrinktus finansų tarpininkus su apyvartinio kapitalo trūkumu susidūrusiems ūkio subjektams paskolos bus teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Informacija apie finansų tarpininkų atranką ir jų sąrašas bus skelbiama interneto svetainėje garfondas.lt.

Paskolos bus teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę bus teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti ūkio subjektams, kurie po 2022 m. vasario 1 d. dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą patyrė sunkumų, vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę arba apyvartos pokytį.

„Dabartinės situacijos akivaizdoje, žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiantiems ūkio subjektams siekiant užtikrinti pakankamą likvidumą ir išsaugoti veiklos tęstinumą, kyla kur kas didesnis apyvartinių lėšų poreikis“, – patikslina R. Globienė.

Lengvatinės paskolos bus teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinėms bendrovėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Maksimali paskolos suma sieks iki 500 tūkst. eurų bei vertinama individualiai pagal paskolos gavėjo apyvartą arba gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidas. Vienam paskolos gavėjui galės būti suteikiama viena paskola, o jos maksimali trukmė – iki 72 mėnesių bei galimas grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių.

Paskolai, priklausomai nuo paskolos trukmės ir ūkio subjekto dydžio, taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 1,51 proc. Paskolos administravimo mokestis siekia 2 proc. paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskolos suteikiamos neįkeičiant turto.

Paskolos nėra teikiamos ūkio subjektams, 2022 m. gavusiems lengvatines paskolas pagal priemonę ūkio subjektams, patyrusiems sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, taip pat taikomi kiti apribojimai dėl dalyvavimo programose, valstybės pagalbos sumų limitų ir ES taikomų sankcijų.

LR žemės ūkio ministro patvirtinta schema: nuoroda.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2022 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“.