Sunkumų patiriantiems ūkininkams – papildomi 25 mln. eurų lengvatinėms paskoloms

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) informuoja, kad skatinamajai finansinei priemonei „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ papildomai skirta 25 mln. eurų. ŽŪPGF nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos per 2020-2021 m. jau suteikė lengvatinių paskolų už 133,1 mln. eurų.

Skolinimą planuojama pradėti balandį

Įvertinus vis dar aktualų su sunkumais susiduriančių žemės ūkio ir žuvininkystės ūkio subjektų finansavimo poreikį, LR žemės ūkio ministro įsakymu buvo pratęstas priemonės įgyvendinimas papildomai tam skiriant 25 mln. eurų.

„Kovo mėnesį Lietuvos žemės ūkio ministrui patvirtinus priemonės pratęsimą iki šių metų vidurio, mes pradėjome ruoštis priemonės įgyvendinimui. Artimiausią savaitę planuojame paskelbti finansų tarpininkų atranką, o atrinkus paskolas teiksiančius finansų tarpininkus – papildomų lėšų skolinimas gali būti pradėtas jau balandžio mėnesį“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Per atrinktus finansų tarpininkus su apyvartinio kapitalo trūkumu susidūrusiems ūkio subjektams paskolos bus teikiamos iki 2022 m. birželio 30 d. Informacija apie finansų tarpininkų atranką ir jų sąrašas bus skelbiama interneto svetainėje https://garfondas.lt

Paskolos bus teikiamos dar palankesnėmis sąlygomis

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę, kaip ir anksčiau, bus teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti – paskolos lėšos padės ūkio subjektams laiku sumokėti atlyginimus darbuotojams, atsiskaityti su tiekėjais, padengti kitas būtinas einamąsias išlaidas. Maksimali paskolos suma sieks iki 1 mln. eurų.

„Svarbu paminėti, kad 2022 m. teikiamoms paskoloms yra atnaujintos kai kurios sąlygos, atsižvelgiant į ūkio subjektų išsakytus poreikius, todėl ši finansavimo priemonė tapo dar patrauklesnė: galima pasiskolinti ilgesniam laikotarpiui, suteikta galimybė vėl pasiskolinti anksčiau šia priemone pasinaudojusiems“, – patikslina R. Globienė.

Vienam paskolos gavėjui galės būti suteikiama viena paskola per 2022 metų laikotarpį, o jos maksimali trukmė – iki 72 mėnesių. Tai reiškia, kad paskolomis galės pasinaudoti ir pasiskolinę 2020-2021 m. laikotarpiu, tačiau bendra suteiktų paskolų suma per visą šios finansinės priemonės galiojimo laikotarpį vienam paskolos gavėjui negalės viršyti nustatytų limitų ir maksimalios 1 mln. eurų sumos.

Paskolos suteikiamos neįkeičiant turto, joms taikomas galimas paskolos grąžinimo atidėjimas iki 12 mėn. Paskolai, priklausomai nuo paskolos trukmės ir ūkio subjekto dydžio, taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 1,51 proc. Paskolos administravimo mokestis siekia 2 proc. paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.