Susisiekimo ministerija atsižvelgė į ŽŪR siūlymus dėl tachografų naudojimo žemės ūkyje

Atsižvelgiant į žemdirbių ir Žemės ūkio rūmų narių – Šakių rajono žemdirbių asociacijos ir jos vadovo Rimanto Valiuko kreipimąsi į Žemės ūkio rūmus (ŽŪR) dėl pareigos ūkininkų technikoje, kuria veža savo ūkiuose užaugintą žemės ūkio produkciją, įrengti tachografus,  ŽŪR raštiškai kreipėsi į Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijas, kad atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, būtų numatyta galimybė valstybei narei taikyti išimtį ir nustatyti išimtis tais atvejais, kai vežama žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės ūkio subjektų naudojamomis arba jų be vairuotojo išsinuomotomis transporto priemonėmis kroviniams 100 kilometrų spinduliu nuo ūkio subjekto buvimo vietos išvežioti, kai tai sudaro šių ūkio subjektų verslo dalį.

Žemės ūkio ministerijai tarpininkaujant, Susisiekimo ministerija pateikė atsakymą į ŽŪR raštą, kuriame rašoma, kad Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose yra nustatyta, kad N2 klasės transporto priemonėse, kurių didžiausia leidžiama masė neviršija 7,5 tonos, tachografas nėra tikrinamas, jei jis nėra sumontuotas, todėl žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės ūkio subjektų naudojamomis arba jų be vairuotojo išsinuomotomis transporto priemonėmis kroviniams 100 kilometrų spinduliu nuo ūkio subjekto buvimo vietos išvežioti, kai tai sudaro šių ūkio subjektų verslo dalį, transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros metu taip pat gali naudotis šia išimtimi. Tačiau tai neatleidžia N2 transporto priemonės, kai didžiausia leidžiama masė viršija 7,5 tonos, valdytojo nuo pareigos naudoti tachografą, kai to reikia, atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 561/2006 ir Aprašo nuostatas.
Susisiekimo ministerija savo rašte pažymi, kad nuosekliai laikosi nuomonės, kad reglamentavimas turi užtikrinti
transporto priemonių vairuotojų sveikatos apsaugos ir saugos gerinimą bei kelių eismo saugumą, atsižvelgdami į tai, mano, kad nėra tikslinga keisti esamą teisinį reguliavimą dėl tachografų naudojimo rašte minimose transporto priemonėse.

Su Susisiekimo ministerijos raštu, pateiktu ŽŪR galite susipažinti ČIA