Susitikimas su austrais

Birželio 7 d. Vilniuje Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis susitiko su Austrijos žemės ūkio rūmų atstovais ir austrų ūkininkais.  

Susitikimo metu S. Dimaitis pristatė Lietuvos žemės ūkio rūmų organizacijas, atstovavimą žemdirbių interesams vietos valdžios ir tarptautinėse organizacijose.

Svečiams iš Austrijos buvo įdomi Lietuvos pozicija dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP), Lietuvos žemdirbių tiesioginių išmokų, išmokų už ekologišką produkciją klausimai, tęstinio žemdirbių mokymo aktualijos, ūkininkaujančio jaunimo kaime klausimai.