Susitikimas su EK atstove

Gegužės 31 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus Europos Komisijos atstovybėje dalyvavo apskritojo stalo susitikime su Europos Komisijos Klimato generalinio direktorato atstove p. Cecile Hanoune.

„Susitikimo metu aptarėme Lietuvos Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (angl. National Energy and Climate Plan, NECP) ir Europos Sąjungos reikalavimus „Žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės“ sektoriui (angl. Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), Europos klimato srities tikslus iki 2040 metų bei kitus aktualius klausimus. 2024 m. kovo 12 d. Komisija paskelbė komunikatą dėl su klimatu susijusios rizikos valdymo Europoje, kuriame išdėstyta, kaip ES ir jos šalys gali įgyvendinti politiką, kuria gelbėjamos gyvybės, mažinamos išlaidos ir apsaugoma gerovė. Juo tiesiogiai reaguojama į pirmą Europos aplinkos agentūros parengtą Europos klimato rizikos vertinimą. Jame taip pat atsižvelgiama į susirūpinimą daugeliui europiečių keliančius klausimus po praėjusių metų rekordinių temperatūrų ir ekstremalių meteorologinių reiškinių. Suprantama, kad žemės ūkio sektoriuje taip pat turime imtis veiksmų siekiant gerinti valdymą ir atsakyti už riziką, susijusią su klimatu. Žinia, tam reikalingos ne tik priemonės rizikos valdymui, tačiau ir finansinės sąlygos bei įrankiai“, – sako dr. A.Svitojus.