Susitikimas su ministru

Lapkričio 30 d. Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos nariai susitiko su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku.

Susitikimo tikslas – aptarti naują Mažiau palankių ūkininkauti vietovių modelį, jo sudarymo metodiką ir gautus rezultatus.

„Ignalinos rajono žemdirbiai stebisi, kodėl Ignalinos rajone Didžiasalio, Tverečiaus, Mielagėnų seniūnijose ir Švenčionių rajone Adutiškio ir Svirkų seniūnijose esančios žemės daugelį metų priklausiusios nederlingoms, staiga ėmė ir pasidarė derlingos?“ – kalbėjo Ignalinos žemdirbių asociacijos pirmininkas Albertas Sekonas.

Ignalinos žemdirbių asociacijos nariai dar lapkričio 14 d. lankėsi Seimo Kaimo reikalų komiteto, kur tuo pačiu probleminiu klausimu susitiko su  Kaimo reikalų komiteto pirmininku Andriejumi Stančiku ir Seimo nariu Vytautu Rasteniu.

Ignalinos rajono žemdirbių asociacija užregistravo kreipimąsi Seimo Kaimo reikalų komitete ir Žemės ūkio ministerijoje dėl žemėlapio peržiūrėjimo.

*****

Planuojama, kad prie didelių gamtinių trūkumų turinčių seniūnijų turėtų būti priskirta 220 seniūnijų, kurių bendras remtinas žemės ūkio paskirties žemės plotas sudarytų 1,025 mln. hektarų. Išliks seniūnijų suskirstymas į didelio (iki 32 žemės našumo balų) ir mažo (iki 34 žemės našumo balų) nepalankumo vietoves. Į naująjį žemėlapį nepatektų (t. y. iš išskirtų vietovių sąrašo būtų išbraukta) 69 seniūnijos (šiuo metu jos turi MPŪV statusą). Planuojama, kad didelio nepalankumo vietovėse išmokos dydis 2018 m. sudarys 80 proc., o mažo nepalankumo vietovėse – 65 proc. prarastų pajamų ir papildomų išlaidų, lyginant su palankiomis ūkininkauti vietovėmis. Išliks ir išmokų dydžių diferencijavimas, t. y. ūkiams, viršijantiems 100 ha plotą, mokėjimų dydžiai proporcingai mažės.

Pažymėtina, kad Lietuvos žemės ūkio rūmų tarybos posėdyje, įvykusiame 2017 m. spalio 26 d. nebuvo pritarta Mažiau palankių ūkininkauti vietovių modeliui ir buvo parengta bei išsiųsta rezoliucija Seimo Kaimo reikalų komitetui ir Žemės ūkio ministerijai dėl didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių nustatymo ypatumų bendrųjų ekonominio vertinimo kriterijų ir rezultatų peržiūrėjimo.