Susitikimas su Prancūzijos žemės ūkio patarėju

Liepos 5 d. Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis susitiko su Prancūzijos žemės ūkio patarėju Lenkijai, Estijai, Latvijai, Slovakijai ir Čekijai Francois Viel.

Susitikimo metu aptarti žemės ūkio sektoriaus ir kaimo gyvybingumo klausimai, žemdirbių savivaldos veikla ir žemės ūkio rūmų reikšmė. Kalbėta ir apie dvišalius santykius, žemės ūkio švietimo, žemdirbių mainus ir bendradarbiavimą projektinėse veiklose. Prancūzija, kaip ir Lietuva, susiduria su kaimų tuštėjimo problema, todėl palaiko jaunųjų ūkininkų įsikūrimą kaime, ekologinį ūkininkavimą, daug dėmesio skiria švietimui ir konsultavimui.

Prancūzijos patarėjas žemės ūkio klausimais F.Viel pažymėjo, kad nors Lietuva nėra didelė šalis, bet aktyvi ir gana įtakinga, o Baltijos, Šiaurės šalių regione yra svarbi partnerė.

„Prancūzai buvo vieni pirmųjų, padėjusių atsikūrusios Lietuvos ūkininkams – Prancūzijos žemės ūkio rūmai ir kooperatyvai dalijosi savo patirtimi kooperacijos, gyvulininkystės, augalininkystės, jaunimo įtraukties į ūkininkavimą ir kaimo plėtros srityse – šie ryšiai yra išlikę iki šiol ir yra nuolat plėtojami. Visada svarbu turėti partnerių, kurie paremtų rūpimais klausimais. Nesame didelė šalis, bet aktyvi ir gana įtakinga. Mums Prancūzija gana artima. Teko ne kartą susitikti su Prancūzijos žemės ūkio rūmų atstovais, dalyvauti Prancūzijos žemės ūkio parodose, bendradarbiauti projektinėse veiklose ir kt.“, – informuoja Sigitas Dimaitis.