Susitiko ŽŪR ir LŽŪBA vadovai

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas Algis Baravykas 2018 kovo 30 d. Vilniuje susitiko su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) prezidiumo nariais bei asociacijos prezidentu Petru Puskunigiu.

Susitikimo metu tiek ŽŪR, tiek LŽŪBA vadovai pritarė teiginiui, kad geriausių rezultartų galima pasiekti bendradarbiaujant ir ieškant klausimų, kurie įvairias žemdirbių organizacijas jungia, o ne skiria.

„Mes akcentavome, kad ŽŪR privalo laikytis atviresnio požiūrio, nes pagal ŽŪR Įstatymo reikalavimus giname visų žemdirbių organizacijų interesus, tuo tarpu LŽŪBA, ar bet kuri kita organizacija, pirmiausia suinteresuota savo narių interesų gynimu. LŽŪBA vadovai tai supranta“, – sakė A.Svitojus.

Paskutiniame ŽŪR suvažiavime LŽŪBA neiškėlė savo kandidato į ŽŪR tarybą, todėl neturi savo atstovo, tačiau ši aplinkybė nesumenkins LŽŪBA įtakos dalyvaujant ŽŪR veikloje.

„ŽŪR galioja tvarka, kad Taryba išklauso ir įvertina visų ŽŪR narių pasiūlymus, nepriklausomai nuo to ar jų atstovai išrinkti į Tarybą, ar neišrinkti. Taigi patikinome, kad tik nuo LŽŪBA aktyvumo priklausys šios organizacijos dalyvavimo sėkmė ŽŪR priimant svarbius sprendimus“, – sakė A.Svitojus.