Suteikta paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti už 2,7 mln. eurų

Per 2019-2020 m. Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), įgyvendindama finansinę priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“, suteikė paskolų už 2,7 mln. eurų. Finansine priemone pasinaudojo 71 žemės ūkio subjektas vidutiniškai skolinęsi apie 38 tūkst. eurų.

Lengvatinės paskolos žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, buvo teikiamos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti. Gavėjams buvo taikomos itin palankios sąlygos: iki 72 mėn. laikotarpiui suteikiamos paskolos suma galėjo siekti iki 70 tūkst. eurų, taikoma palūkanų norma siekė 3 proc., o administravimo mokestis – iki 0,5 proc. paskolos sumos.

2,011 mln. eurų paskoloms pagal šią priemonę skirta iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų, dar 25 proc. (670 tūkst. eurų) paskolos sumos prisidėjo finansų tarpininkas, dalyvavęs priemonės įgyvendinime – Jungtinė centrinė kredito unija („KREDA“).

Dauguma paskolų gavėjų – ūkininkai iš vidurio, šiaurės ir rytų Lietuvos

Per lengvatinių paskolų teikimo laikotarpį – nuo 2019 m. lapkričio d. iki 2020 m. spalio mėn. pabaigos – lengvatinėmis paskolomis pasinaudojo 71 žemės ūkio subjektas: 70 ūkininkų ūkių ir viena kaimo vietovėje veikianti bendrovė. Pagal ūkio veiklos sektorius, kuriuose veikia ūkio subjektai, daugiausiai paskolų suteikta augalininkyste užsiimantiems ūkininkams (83 proc.), taip pat paskolas gavo pienininkystės (11 proc.) ir gyvulininkystės (6 proc.) sektoriaus ūkininkai. Vertinant pasiskirstymą pagal regioną – daugiausiai paskolų suteikta ūkininkams, veiklą vykdantiems Ignalinos (28 proc.), Raseinių (27 proc.) ir Šakių (14 proc.) rajonuose.

„Šiai finansinei priemonei įgyvendinti buvo pakviestos penkios „KREDA“ kredito unijos: Raseinių kredito unija, Ignalinos kredito unija, kredito unija „Zanavykų bankelis“, kredito unija „Kupiškėnų taupa“ ir Biržų kredito unija. Savo veikloje didelį dėmesį skiriame žemės ūkio verslo finansavimui ir kasdien bendraujame su ūkininkais, tad tiesiogiai girdime jų poreikius ir lūkesčius. Ūkininkai įvertino patrauklias šios finansinės priemonės komercines sąlygas, galimybę įsigyti ne tik naują, bet ir naudotą žemės ūkio techniką bei įrangą, galimybę gauti ŽŪPGF garantiją, kuomet trūksta užstato paskolai garantuoti, bei greitą dokumentų vertinimo ir sprendimo priėmimo procesą“, – komentuoja Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė.

Ūkiai plečiasi ir modernizuojasi – įsigijo įvairios technikos ir įrangos

Šios finansinės priemonės pagrindu teikiamos paskolos buvo skirtos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, tad paskolų gavėjai dažniausiai finansavimą panaudojo traktoriams (32 proc. paskolų) ir kombainams (24 proc.) įsigyti. Vidutiniškai vieno ūkininko įsigyto traktoriaus kaina siekia apie 39 tūkst., kombaino – apie 46 tūkst. eurų.

Taip pat ūkininkai įsigijo tokią techniką ir įrangą kaip sėjamąsias, krautuvus, noraginius ir diskinius skutikus, puspriekabes, purkštuvus, kitą žemės tręšimo ar įdirbimo įrangą, grūdų apdorojimo įrangą, pašarų ruošimo įrangą ar net technikos autopiloto sistemas.

„Siūlydami tokias finansines priemones kaip ši – siekiame sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio sektoriui pasiskolinti lėšų jų veiklos tęstinumui ir plėtrai užtikrinti. Faktas, jog lėšos, skirtos finansinių priemonių įgyvendinimui, yra visada išskolinamos, rodo, kad žemės ūkis Lietuvoje turi poreikį skolintis bei juda į priekį – atsinaujina, modernizuojasi ir plečiasi“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Įgyvendinus šią priemonę, ŽŪPGF tęsia kitas skatinamąsias finansines priemones ir šiuo metu siūlo lengvatines paskolas nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos, paskolas nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių bei paskolas pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti.