Svarbi informacija ūkininkams: dėl palūkanų kompensavimo priemonių

INVEGA informuoja, kad palūkanų kompensacijos, skirtos nuo audros, krušos ir vėjo nukentėjusiems žemės ūkio subjektams sąlygos bei terminas teikti paraiškas pasinaudoti priemone bus atnaujinti artimiausiu metu. Visa informacija bus paskelbta INVEGOS interneto svetainėje. Kaip ir iki š. m. sausio pabaigos galiojusios sąlygos, taip ir atnaujintoje jų versijoje bus numatyta, kad priemone galės pasinaudoti ūkio subjektai, paėmę paskolą iš finansų įstaigų investicijoms finansuoti ir (ar) trumpalaikiam turtui įsigyti, o kompensacija sudarys 80 proc. finansų įstaigai sumokėtų palūkanų.

Atkreipiame dėmesį, kad likusios žemės ūkio sektoriui skirtos kompensavimo priemonės išlieka galiojančiomis ir jų sąlygos nesikeičia, o visą žemės ūkio subjektams skirtų palūkanų kompensavimo priemonių sąrašą rasite nuorodoje. Visa informacija apie žemės ūkio sektoriui skirtus finansinius produktus skelbiama INVEGOS internetinėje svetainėje, žemės ūkio klientams skirtoje skiltyje.

Primename, kad 2023 m. INVEGAI tapus viena nacionaline plėtros įstaiga ir prie jos prijungus Žemės ūkio garantijų fondą (ŽŪPGF) bei kitas įstaigas, INVEGOS teikiamomis palūkanų kompensavimo priemonėmis gali pasinaudoti skirtingi sektoriai: verslas, viešasis sektorius, žemės ūkio ir žuvininkystės įmonės. Tačiau kiekviena palūkanų kompensavimo priemonė skiriasi dėl savo aprašyme įvardijamų sąlygų, jomis gali pasinaudoti tik tam tikram sektoriui priklausantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus.

Kviečiame atidžiai sekti informaciją, o kilus klausimams kreiptis klientų aptarnavimui skirtais kontaktais.