Svarbiausi metų apdovanojimai vietos savivaldai

Spalio 6-osios vakarą, Vilniuje įvairiose srityse labiausiai pasižymėjusios savivaldybės apdovanotos bronzinėmis „Auksinių krivūlių“ statulėlėmis. Šis apdovanojimas  – svarbiausias metų apdovanojimas vietos savivaldai.

Renginyje dalyvavęs Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pažymi, kad šalies ministerijų įteikti apdovanojimai savivaldybėms yra svarbūs ir reikšmingi, nes būtent vietos savivaldos dėka vyksta pokyčiai. „Svarbu, kad buvo įvertintos ir apdovanotos net 11 šalies kaimiškųjų savivaldybių – Lazdijų, Klaipėdos, Molėtų, Pasvalio, Tauragės, Ukmergės, Jurbarko, Prienų, Trakų, Utenos ir Kauno rajono.  Vietos savivalda, bendradarbiaudama su valdžios institucijomis gali patenkinti gyventojų lūkesčius ir prisidėti prie bendruomenės gerovės užtikrinimo“, – sakė dr. A.Svitojus.

Skulptoriaus Ramūno Almino sukurtos „Auksinės krivūlės“ šiais metais atiteko:

Lazdijų rajono savivaldybei – „Už daugiausiai Žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymą pagal ŽVP vertę procentais“, kurią įteikė Aplinkos ministerija.

Klaipėdos rajono savivaldybei – „Už didžiausią šuolį į žaliąją energiją“, kurią įteikė Energetikos ministerija.

Molėtų rajono savivaldybei – „Už kuriamas galimybes verslui“, kurią įteikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Ukmergės rajono savivaldybei – „Už inovatyvumą, įsitraukimą ir bendradarbiavimą“ krivūlę įteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Panevėžio miesto savivaldybei – „Už atsakingą viešųjų finansų valdymą ir investicijų pritraukimą“, apdovanojimą įteikė Finansų ministerija.

Pasvalio rajono savivaldybei – „Už nuoseklų bendradarbiavimą telkiant bendruomenę ir stiprinant jos pilietinę galią“, krivūlę įteikė Krašto apsaugos ministerija.

Tauragės rajono savivaldybei – „Už kultūros puoselėjimą“ krivūlę įteikė Kultūros ministerija, o  Lietuvos verslo konfederacija įsteigė krivūlę – „Už glaudžią partnerystę su verslu bei rodomą pavyzdį žaliosios energetikos srityje“.

Šiaulių miesto savivaldybei – „Už investicijas į valstybei svarbią susisiekimo infrastruktūrą“ įteiktas Susisiekimo ministerijos apdovanojimas.

Jurbarko rajono savivaldybei –„Už inovatyvius sveikatos valdysenos sprendimus“ statulėlę įsteigė Sveikatos apsaugos ministerija.

Prienų rajono savivaldybei –„Už indėlį į priedangų tinklo kūrimą“, apdovanojimą įteikė Vidaus reikalų ministerija.

Utenos rajono savivaldybei – „Už darnų ūkininkavimą ir kraštovaizdžio puoselėjimą“ apdovanojimą įteikė Žemės ūkio ministerija.

Kauno rajono savivaldybei –  „Už aktyvią partnerystę, auginant pridėtinę vertę bendruomenei ir valstybei“, apdovanojimą įteikė Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Trakų rajono savivaldybei – „Už kokybiškai teikiamą pirminę teisinę pagalbą ir glaudų bendradarbiavimą su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba“ apdovanojimą įteikė Teisingumo ministerija.

Palangos miesto savivaldybei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įteikė apdovanojimą „Už teisingos švietimo sistemos kūrimą ir sudarytas galimybes kiekvienam mokiniui patirti ugdymo(si) sėkmę“.

Vilniaus miesto savivaldybei: „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“, kurią įteikė Užsienio reikalų ministerija; „Už ambicingus pokyčius siekiant tapti žaliuoju miestu“, apdovanojimą įteikė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.