SVARBU! Ir pūdyme pasėtas pluoštines kanapes būtina deklaruoti

2022 m. birželio 14 d. pasibaigus pasėliams deklaruoti skirtam laikui ir Valstybinei augalininkystės prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) sulaukus VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪKIVC) duomenis apie deklaruotus plotus, paaiškėjo, kad nemažai ūkininkų pluoštines kanapes deklaravo kaip žaliąjį pūdymą, nors taip daryti negalima.

Valstybinei augalininkystės tarnybai ūkininkai apie planus auginti pluoštines kanapes praneša, kai tik įsigyja sėklą. Ar ji atitinka keliamus reikalavimus, vykdomos patikros. Pluoštinių kanapių augintojai Augalininkystės tarnybos specialistų dėmesio sulaukia ir šiuos pasėlius deklaravus. Pradėjus tikrinti iš ŽŪIKVC gautus duomenis apie deklaruotus pluoštinių kanapių plotus ir buvo nustatyta, kad ūkininkai šiuos pasėlius deklaravo kaip žaliąjį pūdymą. Kadangi taip daryti nebuvo galima pluoštinių kanapių augintojai šias kultūras deklaravę kaip pūdymą (PDŽ), turėtų kuo skubiau (iki liepos 8 d.) atlikti pakeitimus deklaracijoje ir deklaruoti pasėlį, kaip pluoštines kanapes. Tai reikia padaryti vadovaujantis Pluoštinių kanapių įstatymo 3 str. 3 dalimi, kur nurodyta, kad pluoštinių kanapių augintojai privalo deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius nesvarbu, kokiais tikslais jie jas augina. Kadangi Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 5.4.2. papunktyje nėra apibrėžta, kokie konkretūs augalai gali būti auginami žaliajame pūdyme, atsižvelgiant į specifinius reikalavimus, nurodytus Pluoštinių kanapių įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose, pluoštinės kanapės privalo būti deklaruojamos KAN (Pluoštinės kanapės) kodu. Nesilaikant šių reikalavimų taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 341 str.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija