Sveikiname Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovybę

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininką Joną Talmantą ir vicepirmininkus – Liliją Šermukšnienę, Marytę Lukaševičienę, Raimundą Juknevičių ir Rimantą Kubiliūną bei Prezidiumo narius, išrinktus liepos 19 d. įvykusiame XXIX-ajame LŪS suvažiavime.

Linkime konstruktyvaus ir ūkininkus konsoliduojančio darbo.

Žemės ūkio rūmų organizacijų vardu – l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis