Sveikiname Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją

Gerbiami Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovai ir nariai,

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją 25- mečio proga ir linkime ne tik žengti koja kojon su šiandienos kaimo visuomene, bet ir pažvelgti į ateities iššūkius, būti patraukliais ir imliais inovacijoms, naujoms patirtims, o svarbiausia – būti reikalingiems organizacijos nariams, žemdirbiams ir ateities Lietuvai!

Ryšys su žeme, agrarinė kultūra Lietuvai ir lietuviams visada buvo neatskiriama bendrosios kultūros dalis. Svarbius darbus dirbant, didelių tikslų siekiant be galo svarbus bendradarbiavimas. Kai yra žmonių, kurie tiki tuo, ką darome, tampame drąsesni ir įgyjame daugiau jėgų pradėtiems darbams tęsti ir ryžto nesustoti pasirinktame gyvenimo kelyje, nes privalome pateisinti viltis tų, kurie mumis tiki.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija įsteigta 1992 m. birželio 30 d., per 25 -ius gyvavimo metus suvienijo per 160 žemės ūkio, kooperatinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir kitų perspektyvių žemės ūkio įmonių. Jūsų veikla – bendradarbiavimas su Žemės ūkio rūmų organizacijomis, narių atstovavimas tarptautiniu mastu, švietimas, konsultacijos ir daugybė kitų sričių turi didelę reikšmę, siekiant organizacijos, o tuo pačiu ir tautos bei valstybės gerovės.

Ir ateityje nuoširdžiai linkime dalykiško ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su žemdirbių savivalda, gražių ir prasmingų darbų Jūsų organizacijos narių, žemdirbių, kaimo gyventojų ir visos Lietuvos labui.

Sutelktomis jėgomis į pažangą!

Birželio 30 d. Žemės ūkio rūmų organizacijų vardu Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją 25-čio proga organizuotame  paminėjime, vykusiame Lietuvos nacionaliniame dramos teatre Vilniuje, sveikino Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis ir Žemės ūkio rūmų Tarybos narys Algis Baravykas.