Sveikiname „Valstiečių laikraštį”

2020-ųjų liepos mėnesį „Valstiečių laikraščio“ skaitytojus aplankė jubiliejinis 10 000 –asis laikraščio numeris. Beveik 80 metų laikraštis dirba viešindamas kaimo žmonių ir ūkininkų gyvenimus ir patirtis, kultūros naujienas ir kitas aktualijas, pateikdamas įdomybių moterims, jaunimui, besidomintiems švietimu, technika ir įvairiomis technologijomis.

Kad laikraštis išvystų dienos šviesą darbuojasi profesionalus žurnalistų, korespondentų, dailininkų, fotografų, dizainerių – maketuotojų ir prenumeratos platintojų kolektyvas.

„Tai skaitomiausias laikraštis Lietuvos kaime. Jam nėra konkurentų, nes čia dirba tikri profesionalai, pateikiama informacija yra objektyvi, teisinga ir nešališka. Tai – kertiniai profesionalios žurnalistikos dalykai. Bendradarbiavimas tarp ŽŪR organizacijų atsispindi laikraščio puslapiuose – čia visada atrandama vietos ir jaunimui, ūkininkų ar verslininkų patirčiai, mokslui ir inovacijoms, technologijoms, ES naujienoms ir kt. Tikriausiai nėra ŽŪR narių tarpe nė vienos organizacijos lyderių ar atstovų, kurie nebūtų davę interviu „Valstiečių laikraščiui“. Laikraščio korespondentai lydėjo mus net ir tarptautiniuose renginiuose bei protesto Briuselyje akcijų metu, o naujienas operatyviai pristatė visiems šalies gyventojams. Vertiname profesionalumą, gražų bendradarbiavimą ir didžiausios bei įtakingiausios žemdirbių savivaldos organizacijos– Žemės ūkio rūmų vardu sveikiname visą „Valstiečių laikraščio“ kolektyvą 10 000 – ojo numerio proga. Išlikite atkaklūs, drąsūs, objektyvūs, o „Valstiečių laikraštis“ lai būna pats geriausias ir laukiamiausias svečias kiekvieno skaitytojo namuose“, – visos ŽŪR bendruomenės vardu sveikina dr. Arūnas Svitojus.