Sveikiname ŽŪK „EKO tikslas“ 15-ojo jubiliejaus proga!

2022 m. rugsėjo 15 d. žemės ūkio kooperatyvas „EKO tikslas“ savo 15 metų jubiliejinę šventę pasitiko visai neseniai kooperatyvo įsigytame objekte Čičinuose (Jonavos rajone), kuriame planuoja ekologiškų produktų gamybą bei ūkininkų pagamintų produktų paruošimą tiekimui į rinką.

„Žemės ūkio kooperatyvo „EKO tikslas“ nuoseklus darbas – tai puikus kooperacijos pavyzdys Lietuvoje. Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu sveikinu visą kooperatyvo kolektyvą ir direktorių Mindaugą Petkevičių ir linkiu, kad jūsų patirtis, užsispyrimas ir tikėjimas kooperacijos idėjomis bei gerosios patirties sklaida suteiktų  naujas galimybes ir ateities perspektyvas. Ir toliau sėkmingai skleiskite kooperacijos idėjos naudą, o jūsų darbai ir idėjos lai prisideda prie bendros Lietuvos kaimo sėkmės. Kaip visada, taip ir šiandien, mums visiems reikalingas susitelkimas, bendras darbas ir tikslų siekimas. Drauge visada galime nuveikti daugiau“, – sakė Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

ŽŪR pirmininkas padėkos raštais apdovanojo ŽŪK „EKO tikslas“ valdybos pirmininkę Dalią Lūžienę Malijonienę ir ūkininką Zigmantą Kajėną.

Žemės ūkio kooperatyvo „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius yra ir vienas iš šio kooperatyvo steigėjų, taigi jo akyse šis kooperatyvas užaugo nuo penkių pirmųjų narių steigėjų iki šiandien gerą įvaizdį turinčio 63 narių kooperatyvo.

Žemės ūkio kooperatyvas „EKO tikslas” įkurtas 2006 m. gruodžio 28 d., Rokiškyje, ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų iniciatyva.

„Pradėjome nuo pieno tiekimo iš Rokiškio rajono į vieną iš įmonių Kaune. Kas antrą dieną veždavome po 4,5 t pieno. Ir taip senutėlis pienovežis kas antrą dieną įveikdavo po 400 km.“, – prisiminė M.Petkevičius.

Šiuo metu kooperatyve yra 63 nariai iš Rokiškio, Kupiškio, Utenos, Anykščių, Molėtų, Ukmergės, Biržų, Jonavos, Ignalinos, Švenčionių rajonų.

Per metus iš savo narių kooperatyvas superka ir kitose šalyse parduoda daugiau kaip 7 mln. kg sertifikuoto ekologiško pieno. Nuo 2007 m. iki 2020 m. iš savo narių kooperatyvas iš viso surinko ir pardavė 55.311.997 kg ekologiško pieno.

Nors vyrauja ekologiško pieno gamyba, tačiau kooperatyvo nariai užsiima ir kita veikla: augina javus, vaisius, daržoves, vaistažoles bei įvairius prieskoninius augalus. Kooperatyvas rūpinasi ne tik pieno pardavimu, bet ir savo nariams teikia įvairias paslaugas, pavyzdžiui, gali aprūpinti pieno gamybai reikiama įranga, mineraliniais priedais ir kt. Tačiau kol kas kooperatyvo pajamos už kitas veiklas tesudaro 3-5 proc. visų pajamų.

Kooperatyvas yra Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ narys, todėl aktyviai dalyvauja ir ŽŪR veikloje.

Vyrauja užsienio supirkėjai

2009 m. „EKO tikslas“ Vokietijoje įsigijo jau šiuolaikinį pienovežį, atsirado galimybių į kooperatyvą priimti ūkininkaujančius kaimyniniuose rajonuose. Po kelių metų nusipirko antrą, o vėliau ir trečią pienovežį. 2019 m. už 300 tūkst. EUR įsigijo du naujus pienovežius su ES parama.

Nuo 2015 m. „EKO tikslas“ bendradarbiauja su pieno supirkėjais iš Vokietijos.

Ekologišką „EKO tikslas“ pieną pirkdavo įmonės iš Latvijos, Lenkijos bei Vokietijos. Rokiškėnai įgijo patirties.

Kooperatyvas į kitas šalis tiekia apie 68 proc. kooperatyvo narių pieno. Likusią dalį kooperatyvas parduoda AB „Rokiškio sūris“.  Su šia įmone kooperatyvas bendradarbiauja devynerius metus.

ŽŪK „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius be užuolankų patvirtino, kad nė vienas ūkininką, įstojęs į kooperatyvą įstoję, dėl šio savo sprendimo nenusivylė. Savarankiškai nė vienas kooperatyvo narys nebūtų pasiekęs tiek, kiek pavyko pasiekti dalyvaujant kooperatyve ir dirbant drauge.