Sveikinimai Lenkijos galvijų augintojams ir pieno gamintojams

2022 m. lapkričio 3 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir direktorius Sigitas Dimaitis pasveikino Lenkijos galvijų augintojų ir pieno gamintojų Varmijos Mozūrų vaivadijos federaciją 30-mečio proga ir įteikė lietuviškos duonos kepalą bei Žemės ūkio rūmų paveikslą.

„Lietuvos žemės ūkio rūmus ir Lenkijos galvijų augintojų ir pieno gamintojų asociaciją sieja jau beveik dešimties metų bendradarbiavimas: keičiamės patirtimi, dalyvaujame parodose, šviečiamuosiuose renginiuose, drauge atstovaujame narių interesams Europos Sąjungos Profesinių žemės ūkio organizacijų komitete (Copa), Europos Sąjungos Generalinio žemės ūkio kooperacijos komitete  (Cogeca), Tarptautinėje pienininkystės federacijoje (IDF) bei Tarptautiniame gyvūnų registravimo komitete.  Ne viena Lietuvos ūkininkų delegacija lankėsi pas Lenkijos pieno gamintojus, taip kaip ir Lenkijos ūkininkai – pieno gamintojai jau ne kartą buvo atvykę susipažinti su lietuvaičių pieno ūkiais. Visada naudinga apsikeisti patirtimis ir ateities įžvalgomis, dalyvauti projektinėse veiklose. Šiandien sveikiname Varmijos Mozūrų vaivadijos galvijų augintojų ir pieno gamintojų federaciją 30 – mečio proga ir linkime tobulėjimo, bendradarbiavimo, aktyvių narių ir organizacijos klestėjimo“, – sakė dr. A.Svitojus.

Kaip informavo Varmijos Mozūrų vaivadijos galvijų augintojų ir pieno gamintojų federacijos prezidentas Andrzej Steckiewicz, jų organizacija buvo įkurta 1992 m., o vėliau 1995 m. prasidėjus aktyviam atskirų Lenkijos žemių pieno gamintojų judėjimui įkurta ir respublikinė organizacija – Lenkijos galvijų augintojų ir pieno gamintojų federacija, kuri šiandien vienija net 21 organizaciją (pagal regionus ir gyvūnų veisles), kuriose susibūrę per 11 tūkst. narių –  ūkininkų ūkių, valstybinių ūkių, valstybinių ir privačių įmonių, kooperatyvų. Nuo 2004 m. Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras organizacijai pavedė vesti pieninių veislinių galvijų apskaitą, o nuo 2006 m. – pieninių ir mėsinių-pieninių galvijų ar veislinių galvijų naudingosios vertės vertinimą. Federacija organizuoja mokymus, išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, organizuoja veiklą, užtikrinančią šiuolaikinių metodų diegimą galvijų auginimo ir pieno gamybos srityje, rengia regionines ir nacionalines veisimo programas ir jas įgyvendina, organizuoja parodas ir kitą šviečiamąją veiklą.

Už glaudų ir ilgametį bendradarbiavimą Varmijos Mozūrų vaivadijos galvijų augintojų ir pieno gamintojų federacijos prezidentas Andrzej Steckiewicz apdovanojo ŽŪR pirmininką dr. Arūną Svitojų vardine taure.

Jubiliejinėje konferencijoje dalyvavęs Lenkijos žemės ūkio rūmų viceprezidentas Miroslaw Borowski prisiminė drauge su Lietuvos žemės ūkio rūmais organizuotas tarptautines konferencijas Varšuvoje ir Vilniuje, įdomias diskusijas parodų metu, kurios vyko ir Lietuvoje ir Lenkijoje bei protesto akcijas Briuselyje, kurios atkreipė dėmesį į Lietuvos ir Lenkijos ūkininkų reikalavimus, siekiant nediskriminacinių sąlygų ES bendrijoje užtikrinimo. „Dirbdami drauge tarptautiniu mastu galime pasiekti daugiau. Dabar Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje ūkininkai rengiasi naujam 2023-2027 m. BŽŪP laikotarpiui, todėl žemės ūkio rūmai turi daug darbo informuojant kaimo gyventojus ir ūkininkus apie laukiančius pokyčius. Smagu, kad galime pasikeisti patirtimis, įžvalgomis ir planais bei dirbti sutelkę jėgas“, – pažymėjo M.Barowski.