Sveikinimai Žadžiūnų Jovaro bibliotekai

Rugsėjo 18 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas sveikino Šiaulių rajone, Kairių sen., Žadžiūnų kaime įsikūrusios bibliotekos, švenčiančios 50-ąjį jubiliejų bendruomenę.

„Šiandien, informacinių technologijų amžiuje regis viską galima surasti internete. Tačiau, smagu, kai matau, jog jauni žmonės lankosi bibliotekoje ir skaito knygas. Biblioteka šiandien turi ir kitų paskirčių – skatina kultūrinį tobulėjimą, informacinį raštingumą, komunikaciją, prisideda prie įvairiapusės partnerystės, įsiklauso į gyventojų poreikius ir kuria asmeninį darbuotojo ir lankytojo ryšį. Pažangu, kai bendruose projektuose vienijasi biblioteka, bendruomenė, viešosios ir švietimo įstaigos. Čia skiriamas dėmesys bendruomenėms, jaunimui ir šeimoms“, – sveikindamas Žadžiūnų bibliotekos bendruomenę kalbėjo V. Buivydas.

Bibliotekai, jubiliejaus proga suteiktas knygnešio ir poeto J. Kriščiūno Jovaro pavadinimas ir paminėtos šio garbingo asmens 140-tosios metinės. Dar viena džiugi žinia žadžiūniečiams ta, kad baigti bendruomenės namų ir bibliotekos renovacijos darbai.

Knygnešys ir poetas Jonas Krikščiūnas-Jovaras 1897-1904 m. vienas vienas aktyviausių draudžiamos spaudos platintojų, 1905-1907 m. reviliucijos dalyvis. Už aktyvią veiklą ne kartą buvo suimtas, persekiotas.  1911-1945 m. gyveno Kalniškiuose, vertėsi žemės ūkio darbu. Laikė knygynėlį jaunimui, kuriuo vaikystėje naudojosi ir būsimas rašytojas Juozas Grušas. Palaidotas Donelaičio kapinėse Šiauliuose. Nuo 1986 m. Jovaro namuose Šiauliuose (Vytauto g. 116) veikia „Aušros” muziejaus Šiaulių krašto literatūros muziejus, 1994 m. Šiaulių 4-oji vidurinė mokykla pavadinta Jovaro vardu. 1998 m. Šiaulių universitete atidaryta Jono Krikščiūno-Jovaro auditorija, o 2020 m. rugsėjo 18 d. Šiaulių r. Kairių sen., Žadžiūnų bibliotekai suteiktas Jovaro pavadinimas.