Sveikinimas

Mielas jaunime, gerbiami pedagogai,

Mokymo institucijose skamba gražiausi žodžiai, linkėjimai, padėkos jauniems žmonėms, kurie įgijo profesiją. Mokymo institucija suteikė ne tik žinių, bet ir padėjo tapti savarankiškomis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis. Tiek šeimos, tiek mokyklos svarbiausia misija – išauginti žmogų, kuris kurs Lietuvos ateitį.

Mielas Jaunime, Jus pasitinka atviras, platus ir neaprėpiamas pasaulis. Nepasiklyskite jame, nepamirškite, kad visi keliai prasideda iš tėvų namų, iš gimtinės. Nuoširdžiai Jums linkiu kurti prasmingą rytojų ir tobulėti.

Gerbiami pedagogai, dėkoju už nuoširdų darbą rengiant specialistus kaimui ir žemės ūkiui. Jūsų dėka, nemažas būrys jaunimo rūpinasi, kad mūsų tėviškės aruodų klėtys neištuštėtų, kad gimtąja žeme aidėtų jaunimo žingsniai, nešdami Lietuvos kaimui gražios ateities viltį.

Pirmininkas Andriejus Stančikas