Šviečiamieji renginiai parodos „Ką pasėsi 2022…” metu

Tarptautinės parodos „Ką pasėsi… 2022“ metu vyko ūkininkams, savivaldybių darbuotojams, VVG atstovams ir kaimo gyventojams aktualūs šviečiamieji renginiai, kuriuose Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vyr. specialistė Agnė Prakapienė pristatė durpžemio svarbą klimato kaitai ir žemės ūkio sektoriui

KPP priemonės „Sumanūs kaimai“ galimybes pristatė Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Ilona Javičienė

trumpų tiekimo grandinių vystymo Lietuvoje plėtrą – Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Nomeda Padvaiskaitė

2023–2027 m. KPP Strateginio plano projektą – ES reikalų ir paramos politikos departamento direktorė Jurgita Stakėnienė su komanda

o 2022 m. tiesioginių išmokų deklaravimo naujoves – Išmokų už plotus skyriaus patarėja Jolanta Ašmonienė

Kviečiame susipažinti su pranešimais:

Durpžemio svarba klimato kaitai ir žemės ūkio sektoriui

KPP priemonės „Sumanūs kaimai“ galimybės

Trumpų tiekimo grandinių vystymo Lietuvoje plėtra

2023–2027 m. KPP Strateginio plano projektas

2022 m. tiesioginių išmokų deklaravimo naujoves.