Tarptautinė patirtis inovacijų praktikoje

Gegužės 6-8 d., Estoril miestelyje, Portugalijoje, įvyko Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos tinklo konferencija (angl. EU CAP Network) „EIP-AGRI: inovacijos praktikoje“.

Konferencijoje, kurioje dalyvavo per 550 dalyvių iš visos Europos, dalyvavo Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) konsultantės: Projektų valdymo skyriaus vedėja Ina Kalėdienė ir Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus specialistės – Irmina Kudarauskienė, Simona Marmienė, dr. Edita Karbauskienė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Portugalijos žemės ūkio ir žuvininkystės ministras Jose Manuelis Fernandesas, pažymėjęs, kad žemės ūkis vaidina strateginį vaidmenį ES, o keitimasis žiniomis, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbūs norint įveikti bendrus iššūkius ir kurti tvaresnį žemės ūkį, miškininkystę ir kaimą.

EK komisaras, atsakingas už žemės ūkį Janušas Voicechovskis, savo kalboje atkreipė dėmesį, kad per 10 gyvavimo metų EIP veiklos grupių bendradarbiavimas tarp ūkininkų, mokslininkų ir konsultantų sukūrė naujas galimybes ūkininkams, miškininkams ir kaimo bendruomenėms, kurias naudinga taikyti, iš jų mokytis ir jas taikyti praktikoje. Abipusis pasitikėjimas, bendra vizija, geras bendradarbiavimas ir bendra kūryba – EIP veiklos grupių ramsčiai, kurie įtakos būsimas BŽŪP programas ir strategijas.

„Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) 2023-2027 m. finansiniu laikotarpiu, Europos inovacijų partnerysčių (toliau-EIP) veiklos grupės yra viena iš pagrindinių inovacijų ir žinių keitimosi priemonių. Iki 2023 m. gruodžio Europos Komisijos (EK) duomenų bazėje užregistruota daugiau kaip 3400 EIP veiklos grupių projektų, o iki 2025 m. pabaigos tikimasi sulaukti dar daugiau. Kadangi ŽŪR taip pat dalyvauja šiame procese, tai ne tik svarbus įvykis, bet ir pasiekimas, iš kurio reikia pasimokyti, keistis patirtimis, įgyvendintų projektų rezultatais, kuriais galėtume remtis ateityje”, – pažymi ne vienam EIP projektui vadovavusi ŽŪR konsultantė dr. Edita Karbauskienė.

„Įdomu ir naudinga buvo aplankyti portugalų ūkius, kuriuose buvo įgyvendinti EIP veiklos grupių projektai. Alkobasos sodininkystės stotyje buvo pristatytos PoliMax (2018-2021) ir MacFertiQual (2017-2021) bei Optimal (2017-2021) EIP veiklos grupės ir jų veiklos  rezultatai. Didžioji Alkobasos sodininkystės stoties veiklos dalis yra orientuota į sodininkystės sektoriaus keliamas problemas ir yra plėtojama trijuose eksperimentiniuose laukuose, kurių bendras plotas yra 20 ha (Alkobasos regione). Portugalijos ūkininkai mielai dalijosi savo patirtimis ir projekto rezultatais su konferencijos dalyviais“, – sako ŽŪR konsultantė Ina Kalėdienė.

„Naudingą informaciją išgirdome apsilankę kamštinio ąžuolo miškuose, kurie nuo neigiamų aplinkos veiksnių poveikio – gyvulių ganymo, dirvožemio judėjimo bei klimato kaitos, praranda savo gyvybingumą ir produktyvumą, kas įtakoja medžių džiūvimą ir žūtį. Šiai problemai spręsti portugalai sudarė EIP veiklos grupę, kuri išbandžiusi naują „Keyline“ technologiją paveiktoje vietovėje, surado sprendimus ekosistemai atkurti. Ši inovatyvi technologija pagerina dirvožemio kokybę ir padeda apsaugoti jaunuolynus nuo ekstremalių vasaros temperatūrų svyravimo. Tai puikus EIP grupės veiklos rezultatas“, – sako ŽŪR konsultantė Irmina Kudarauskienė.

 

Konferencijos metu vyko įdomios ekspertų diskusijos, kuriose buvo pristatytos skirtingos perspektyvos, kaip EIP veiklos grupės gali sukurti žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių poreikius įtakojančias inovacijas, kaip svarbu efektyviai dalintis EIP veiklos grupių rezultatais bei juos naudoti, siekiant maksimalaus poveikio. Diskusijose dalyvavo ūkininkai, mokslininkai, konsultantai ir politikos formuotojai.

Konferencijoje veikė EIP veiklos grupių projektų paroda, kurioje 85 stenduose buvo pristatoma  informacija apie vykdomus, ar jau įvykdytus projektus, pasidalinti gerąja patirtimi, rezultatais.

„Puikų įspūdį paliko paskutinioji konferencijos diena, kai siekiant suteikti daugiau galimybių užmegzti ryšius ir keistis žiniomis, visi konferencijos dalyviai buvo suskirstyti į 7 darbo grupes, kur dalinosi savo asmeninėmis patirtimis įgyvendinant projektus. Buvo puiki galimybė pristatyti ir ŽŪR įgyvendintus EIP projektus“, – sako ŽŪR konsultantė Simona Marmienė.

Siekdami paminėti didelę novatoriškų EIP veiklos grupių projektų įvairovę ir jų pasiekimus per pastaruosius aštuonerius metus, ES BŽŪP tinklo paramos inovacijų ir žinių mainų srityje skyrius (EIP-AGRI) surengė 2024 m. EIP-AGRI inovacijų apdovanojimus. Buvo atrinkta 30 nominantų pagal 6 skirtingas kategorijas, apdovanojimas įteiktas vienam projektui laimėtojui iš kiekvienos grupės. Septintasis apdovanojimas buvo įteiktas projektui, kuris balsavimo metu surinko daugiausiai simpatijų iš konferencijos dalyvių. Daugiau informacijos apie projektus laimėtojus galite rasti ČIA