Tarptautinis projektas ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti

Gegužės 17-19 d. Slovėnijoje vyksta trečiasis Erasmus+ projekto „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje” darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvauja atstovai iš Slovėnijos, Lenkijos, Nyderlandų, Austrijos, Prancūzijos ir Lietuvos.Projekto partneriai iš Lietuvos pusės yra Lietuvos žemės ūkio rūmai ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Žemės ūkio rūmams darbo grupės susitikime atstovauja Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė.

Projektas „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ finansuojamas pagal Europos Sąjungos ERASMUS+ programą skirtą tarptautinėms strateginėms partnerystėms.

Europos ūkininkai ir jų paveldėtojai gyvena nuolat besikeičiančioje rinkoje ir turi būti pasiruošę naujai žemės ūkio politikai, kuri suteikia daugiau galimybių gaminti ką nori ir kiek nori. Naujųjų Europos Sąjungos šalių ūkininkai tai patiria labiausiai, ypač mažiau palankiose ūkininkauti ir nuošaliose vietovėse gyvenantys smulkūs ūkininkai. Tokių šeimos ūkių daugiausia yra Vidurio ir Rytų Europoje. Kad jie išliktų, būtina ugdyti ūkininkų verslumo gebėjimus. Vienas iš verslumo komponentų yra strategijos pasirinkimas. Tačiau ūkininkai dažniausiai susikoncentravę į kasdienių darbų atlikimą labiau negu į strateginius sprendimus. Imtis iniciatyvos vis dar lieka dideliu iššūkiu.

Interaktyvaus strateginio valdymo (ISV) metodas buvo pristatytas trijose Vidurio ir Rytų Europos šalyse Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo tarptautinio projekto metu 2011–2013 metais, instruktuojant pienininkystės ūkininkus ir konsultantus, kaip parengti ūkio strategiją. Mokymuose dalyvavę ūkininkai juos įvertino palankiai. Teigiamas šių mokymų poveikis ūkininkų kompetencijoms buvo pagrįstas moksliškai. Remiantis sukaupta teigiama patirtimi, ISM+ projekte keliami tokie tikslai:

  • atlikti kontekstinę vietinio žemės ūkio sektoriaus analizę, siekiant geriau pritaikyti ISV metodą ir suprasti mokymų rezultatus;
  • pritaikyti ISV metodą įvairių žemės ūkio sektorių ūkininkams ir studentams (augalininkystės, pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės);
  • papildyti ISV metodą į rinką orientuotomis plėtros galimybėmis;
  • paruošti mokymų medžiagą, prieinamą kuo daugiau kalbų (anglų, vokiečių, lenkų, lietuvių ir slovėnų);
  • ekonominiam ūkininko pasirinkimo įvertinimui pridėti verslo planavimo modulį;
  • pagerinti ūkininkų, konsultantų, žemės ūkio studentų verslumo kompetencijas;
  • įvertinti mokymų ir priemonių naudojimo efektyvumą;
  • projekto metodams ir rezultatams viešinti sukurti tarptautinį interneto puslapį.

Yra kelios projekto tikslinės grupės, pirmoji – tai ūkininkai ir žemės ūkio mokyklų moksleiviai, antra grupė – konsultantai ir žemės ūkio mokyklų mokytojai.

Projekto konsorciumą sudaro mokslinių tyrimų, mokymų, konsultavimo ir žemės ūkio verslo organizacijos. Kadangi projektą įgyvendina žemės ūkio universitetai (Vageningeno, Liublianos ir Varšuvos), Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI), ir visų dalyvaujančių šalių profesinės ūkininkų asociacijos, konsultavimo tarnybos, tai padės užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, žinių sklaidą, sąveiką tarp mokslo ir praktikos.

ISM+ projekte pagrindinis dėmesys skiriamas naujiems produktams kurti, o tai atitinka programos ERASMUS+ tikslams. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos ūkininkų, konsultantų ir mokytojų gebėjimų ugdymui, rengiant ir plėtojant strategijas, ieškant naujų rinkos galimybių. Projekto metu bus sukurta ES verslumo ir strateginio valdymo platforma.

Projektą koordinuoja Varšuvos gamtos mokslų universitetas, o Lietuvoje – LAEI kartu su Lietuvos žemės ūkio rūmais. Bendradarbiaujama su partneriais iš Lenkijos, Nyderlandų, Slovėnijos, Austrijos ir Vokietijos.