Tarptautinių ryšių komitetas pasvėrė nuveiktus darbus ir aptarė šių metų planus

Sausio 14 d. įvyko šįmet pirmasis Žemės ūkio rūmų  (ŽŪR) Tarptautinių ryšių komiteto (TRK) posėdis, kurio metu TRK nariai aptarė gruodžio 13 d. Briuselyje ŽŪR surengtą žemdirbių protesto akciją, išklausė ataskaitą apie ŽŪR tarptautinę veiklą 2018 – aisiais, numatė tarptautinės veiklos planus 2019 – aisiais ir bei aptarė klausimus dėl šios veiklos finansavimo.

Protesto akcijų Briuselyje aidai

Priminsime, kad antrą kartą šįmet surengti protesto akciją Briuselyje, ES vadovų tarybos posėdžio dieną, TRK nutarė 2018 m. spalio 29 d. ir šiam sumanymui pritarė ŽŪR Taryba. Informaciją apie šią akciją pateikė TRK pirmininkas Arūnas Svitojus bei ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė.

ŽŪR surengtai tarptautinei protesto akcijai buvo iš anksto pasirengta, protesto akcijos dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos – iš anksto parengė bendrą kreipimąsi, kuriame buvo nurodyti penki reikalavimai:

  1. Tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu – ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
  2. Parama Kaimo plėtros programai – ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
  3. Vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos žemės ūkio paramos schemoms – įskaitant Kaimo plėtros programą;
  4. Radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta;
  5. Konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.

Akcijos metu ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas su Latvijos žemdirbių savivaldos atstovais ir Estijos žemės ūkio ir pramonės amatų rūmų pirmininku susitiko su ES Komisaru Valdžiu Dombrovskiu. Jam ir buvo įteikti penkių protesto akcijoje dalyvavusių ES šalių atstovų pasirašyti reikalavimai.  Be to, protesto akcijos dalyviai susitikimo ir su Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininko Czeslaw Adam Siekierski kabineto atstovu. Paradoksalu, kad šiuose susitikimuose su įtakingais ES institucijų vadovais nedalyvavo Briuselyje atskirą protesto akciją surengusių organizacijų atstovai. Svarbu išsiskirti ir pasirodyti, o koks rezultatas?

„Mes siekėme visiems Lietuvos ūkininkams svarbių tikslų, o ne rungtyniauti, kas yra svarbesni“, – sakė ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Padėka akcijų rėmėjams

Niekada ne per daug pasakyti „ačiū“. TRK tai padarė, pateikęs abiejų akcijų finansinę ataskaitą. Abiem akcijoms buvo išleista 44 129 EUR, o akcijoms surengti iš viso buvo surinkta 35 464 EUR. Ar šios akcijos buvo naudingos, ar investicijos atsipirks?

„Mes padarėme viską, ką galėjome, o dabar prie tikslo siekimo turi aktyviau prisidėti diplomatai, politikai, valdininkai“, – sakė TRK narys Jonas Kuzminskas.

TRK pirmininkas A.Svitojus dar kartą padėkojo prie protesto akcijų prisidėjusioms ŽŪR organizacijoms:

-Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijai „Kooperacijos kelias“,

-Lietuvos daržovių augintojų asociacijai,

-Lietuvos avių augintojų asociacijai,

– Lietuvos ūkininkių draugijai,

– Lietuvos sėklininkystės asociacijai,

– Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungai,

– Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijai,

– Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai,

– Lietuvos šiltnamių asociacijai,

– Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai,

– Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijai,

– Ignalinos rajono žemdirbių asociacijai,

– Jonavos rajono žemdirbių asociacijai,

– Ukmergės rajono žemdirbių asociacijai,

– Šakių rajono žemdirbių asociacijai,

– Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijai,

– Biržų rajono žemdirbių asociacijai,

– Molėtų rajono žemdirbių asociacijai.

Ūkininkams ir kaimo gyventojams net iš 22 rajonų.

Žemės ūkio kooperatyvams, rajonų ūkininkų sąjungoms, verslo įmonėms: Žemės ūkio kooperatinei bendrovei „Pieno gėlė“, Žemės ūkio kooperatyvui „Kulvos žemė”, Žemės ūkio bendrovei „Draugas”, Kooperatinei bendrovei „GO QUALITY”, AB „Vilkyškių pieninė”, UAB „Rapsoila”, Žemės ūkio bendrovei „Sala”, Žemės ūkio bendrovei „Ivasta”, Žemės ūkio bendrovei „Ekonauda”, Lietuvos ūkininkų sąjungos Panevėžio skyriui, Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriui, Šakių rajono ūkininkų sąjungai, Trakų rajono žemdirbių asociacijai.

Pagrindiniai 2018 – ųjų tikslai

 2018 – uosius TRK nariai vadino pasiruošimo įtemptoms deryboms metais. Buvo siekiama, kad ES Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) po 2020 – ųjų kiek galima labiau atitiktų Lietuvos žemdirbių poziciją, poreikius.

„Tiek aš, tiek kiti ŽŪR atstovai tarptautiniuose renginiuose akcentavome, kad atėjo laikas užtikrinti sąžiningas ir vienodas konkurencines sąlygas visų ES valstybių narių ūkininkams“, – sakė A.Svitojus.

TRK šio tikslo siekė stiprindamas ŽŪR ryšius su kitų šalių žemdirbių savivalda – įskaitant Trijų jūrų regioną, Baltijos ir Šiaurės šalių regionus bei kitus galimus partnerius.

Štai 2018 m. kovo 1d. ŽŪR pirmininkas A.Svitojus dalyvavo Bratislavoje vykusiame Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų ir žemdirbių savivaldos organizacijų atstovų susitikime.

„Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos atstovai aptarėme savo prioritetus dėl BŽŪP ateities, dalinomės aktualijomis apie žemės ūkio sektoriaus padėtį“, – informavo A.Svitojus.

Šio susitikimo metu buvo pasirašytas memorandumas, kuriame pakartotinai buvo pabrėžti Bratislavos deklaracijos prioritetai ir reikalavimai užtikrinti stiprų BŽŪP biudžetą.

Išskirtiniu 2018 – ųjų renginiu galėtume pavadinti liepos 4 – 5 d. Vilniuje ŽŪR surengtą tarptautinę konferenciją „Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“ ir  ten pat įvykusį trečiąjį Trijų jūrų regiono susitikimą.

Šiuose renginiuose dalyvavo 9 ES šalių žemdirbių savivaldos lyderiai iš Čekijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos,  Bulgarijos ir Lietuvos.

„Devynių skirtingų šalių atstovams pavyko surasti bendrų pozicijų dėl BŽŪP ateities, susitarta derinti bendrus veiksmus. Vilniuje buvo pasirašytas komunikatas dėl bendrų veiksmų siekiant palankesnės BŽŪP“, – sakė A.Svitojus.

2018 m. rugsėjo 13 d. ŽŪR surengė priėmimą Briuselyje Baltijos valstybių nepriklausomybės 100-mečiui paminėti, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijos.

Tarp kitų svarbių renginių reikėtų paminėti 2018 m. rugsėjo 26 – 28 d. Estijoje ir Latvijoje vykusį 11 ES valstybių bendro projekto „Taikos duona“ renginį, kuriame susitiko žemės ūkio ministrai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Renginyje dalyvavo ŽŪR direktorius S.Dimaitis.

Be to, 2018 m. LR ŽŪR ekspertai dalyvavo net 21 COPA/COGECA renginyje.

Planai 2019 – iesiems

TRK nariai pritarė pasiūlymui 2019 – aisiais tęsti aktyvią veiklą tarptautinėse organizacijose.

„Metai bus tikrai įtempti ir darbingi, nes prasidės lemiamos derybos dėl naujojo 2021-2027 m. laikotarpio finansavimo. Taigi palaikysime abipusiai naudingus ryšius su kitų šalių žemdirbių savivaldos organizacijomis ir dar labiau plėtosime ryšius kituose ES regionuose“, – sakė A.Svitojus.

TRK nariai aptarė planus dar aktyviau užsiimti lobizmu ES institucijose. Kitas siekis – greitai reaguoti į kylančias problemas ir jas spręsti pasitelkus kontaktų ryšius kitose ES šalyse ir tarptautinėse organizacijose.

Dėl vėluojančio finansavimo

Ne paslaptis, kad pastaraisiais metais valstybės parama žemdirbių visuomeninių organizacijų tarptautinei veiklai vėluodavo nuo kelių mėnesių iki pusės metų.

„Šįmet, kai Briuselyje prasidės lemiamos derybos dėl naujojo laikotarpio finansavimo, vėluoti negalima, nes dėl kiekvienos uždelstos dienos Lietuvos žemdirbiai gali labai daug prarasti“, – sakė ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas.

ŽŪR taryba dar 2018 m.  birželio 7 d. ŽŪM pateikė pasiūlymą iš esmės patobulinti finansavimo tvarką.

TRK nutarė dar kartą ŽŪM priminti dėl finansavimo tarptautinei veiklai bei atskaitomybės už nuveiktus darbus tobulinimo bei rezultatų viešinimo.